Fiskebåt

Viktig avklaring om kystfartøys lasteromsvolum

Del

Septiktanker og ferskvannstanker skal ikke renges med som lastevolum på kystfartøy. Dette er en viktig avklaring for næringen, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Fiskebåt er tilfreds med at Nærings- og fiskeridepartementet har avklart at det er lasteromsvolum som kan benyttes til føring av fangst, som skal medregnes når kystfartøys lasteromsvolum på 500 kubikk beregnes. 

Fiskebåt ba om en presisering av regelverket fordi det er forskjellig oppfatning ved Fiskeridirektoratets regionkontorer om hvilke tanker/rom som skal medregnes. Fiskebåt noterer seg at også opposisjonen på Stortinget har etterlyst likebehandling av næringsaktørene. 

Forskjellsbehandlingen av næringsaktørene skaper en uholdbar situasjon som gir rederiene ulike forutsetninger for lønnsom drift.

- Avklaringen av hvilke rom/eller tanker som skal inngå i lasteromsvolumet på 500 kubikk, er positivt for næringsaktørene som likebehandles. Det er også positivt for miljøet, for kvalitet og helårige leveranser til norsk sjømatindustri. Videre vil endringen legge til rette for en nødvendig fornying av fiskeflåten og en fremtidsrettet fartøyutforming med bedre og sikrere arbeidsforhold for fiskerne, samt økt verdiskapning og lønnsomhet, sier adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.

Bildetekst: Septiktanken blir ikke regnet som lasterom for kystflåten. (Foto: Fiskebåt).

Kontakter

Bilder

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg saker fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fiskebåt

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom