Nærings- og fiskeridepartementet

Vidarefører fritak frå kontrollavgift for den minste flåten

Del

Regjeringa vil at fartøy under 15 meter framleis skal vere friteke for kontrollavgift i 2022. Dette kjem av dei nye krava til sporing og rapportering for flåtegruppa.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Ved å vidareføre fritaket frå kontrollavgifta, tek vi omsyn til dei totale kostnadane for denne flåtegruppa, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Kontrollavgifta for fiskeflåten vart teken opp att i statsbudsjettet for 2021, etter tilråding frå fiskerikontrollutvalet. Avgifta finansierar reforma av fiskerikontrollen. Fartøy under 15 meter vart friteke for avgift i innføringsåret av omsyn til den planlagde innføringa av nye rapporteringskrav for denne flåtegruppa.

Nye krav frå 1. juli

Det er no forskriftsfesta at fiskeflåten under 15 meter gradvis kjem til å få krav om posisjons- og fangstrapportering på lik linje med flåten over 15 meter frå 1. juli 2022. Det krev investeringar i utstyr og programvare. Regjeringa foreslår difor å vidareføre fritaket i 2022.

Det er berekna at avgifta vil gi ei inntekt på 40,5 millionar kroner i 2022. Når fritaket avviklast, vil provenyet auke med om lag 11 millionar kroner til ytterlegare styrking av ressurskontrollarbeidet.

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom