Norsk ArbeidsmandsforbundNorsk Arbeidsmandsforbund

Vi må skape for å kunne dele

Del

Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi ønsker å invitere deg til et seminar om de tilgjengelige mineralressursene med fokus på nordområdene. Tid: 21. mars 2019, kl. 15.00-18.30. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo.

Program

15.00 – 15.10 - Åpning ved Anita Johansen og Frode Alfheim.
15.10 – 15.45 - Kartlegging av havbunnsmineraler i den nordlige kontinentalsokkel
v/ Harald Brekke, Senior Geologist, Oljedirektoratet
15.45 – 16.20 - Mineraler i nord v/ Jan Sverre Sandstad, lagleder for mineralressurser, NGU
16.20 – 16.40 - Pause
16.40 – 16.55 - Terje Wikstrøm, Ordfører i Kvalsund
16.55 – 17.10 - Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet
17.10 – 17.25 - Kjersti Bergstø, Sosialistisk Venstreparti
17.25 - 17.40 - Hans-Christian Gabrielsen. LO - leder
17.40 – 17.55 - Fredrik Hauge, Daglig leder Bellona
17.55 – 18.20 - Spørsmål/debatt
18.20 – 18.30 – Oppsummering

Vennligst send påmelding til: inger.hoff@industrienergi.no innen
19. mars.

Seminaret vil bli live streamet. Det vil bli enkel servering.

Om Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Grubbegata 6
0179 Oslo

815 45 100http://www.arbeidsmandsforbundet.no

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har over 900.000 medlemmer. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

Følg saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Arbeidsmandsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Sotrasambandet: Det er ikke for sent å snu!5.5.2020 13:34:15 CESTPressemelding

Norsk Arbeidsmandsforbund registrerer at Statens Vegvesen i en pressemelding 30. april har kvalifisert tre utenlandske selskaper som skal konkurrere om utbyggingen av Sotrasambandet. Dette er et OPS-prosjekt (Offentlig privat samarbeid) budsjettert til 17 milliarder kroner. Dette er svært skuffende. Både forbundet og en samlet anleggsbransje har over lang tid bedt regjeringen og Stortinget om å legge til rette for norsk deltakelse i denne anbudskonkurransen. Norsk Arbeidsmandsforbund har vært tydelige på at anbudsgrunnlaget for Sotrasambandet må trekkes tilbake og deles opp i minst 3 entrepriser, slik at norske selskaper får mulighet til deltakelse i dette viktige prosjektet. Vi er ikke mot utenlandsk deltakelse og det må gjerne legges til rette for et samarbeid mellom norske og utenlandske entreprenører for å styrke norsk kompetanse på denne type brokonstruksjoner.

I Norge skal arbeidstiden være betalt!5.9.2019 11:06:48 CESTPressemelding

Uttalelse av forbundsstyret Oslo 4. september 2019. Det var med sjokk og vantro Norsk Arbeidsmandsforbund den 20. august 2019 mottok en dom fra Arbeidsretten som stadfester at arbeidsgivere ikke har plikt til å lønne for den tiden det tar en renholder å forflytte seg mellom de forskjellige kundene der de skal utføre sitt arbeid. Det innebærer i praksis at en renholder kan være på jobb i 9 timer pr. dag, men kun ha krav på lønn for 5 av dem. Det innebærer at en full stilling ikke lenger gir full lønn! At dette skal være mulig i Norge 2019 er nesten ikke til å forstå. Dette vil sette arbeidstakers rettigheter flere tiår tilbake i denne bransjen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom