Statens vegvesen

Vi er klare til å bygge Hovedsykkelrute Trondheim

Del

Ansatte i Statens vegvesen har vært spente på hva regjeringen foreslår av nye vegprosjekter i NTP. Stemningen var derfor god da samferdselsminister Knut Arild Hareide la fram Nasjonal transportplan (NTP) før helga. Hovedsykkelrute Trondheim er inne i ny NTP.

Prosjektleder Torstein Ryeng (t.v.) og byggeleder Martin Næsgaard Myhre (Vegvesenet) med fremtidig sykkeltrasé i bakgrunnen. (Foto: Statens vegvesen)
Prosjektleder Torstein Ryeng (t.v.) og byggeleder Martin Næsgaard Myhre (Vegvesenet) med fremtidig sykkeltrasé i bakgrunnen. (Foto: Statens vegvesen)

– Hovedsykkelrute Trondheim er et av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033, sier prosjektdirektør i utbyggingsdivisjonen Ove Nesje i Statens vegvesen. Vegvesenet har kuttet kostnader på vegprosjektene i sitt NTP forslag med 134 milliarder kroner. Det var viktig for å få på plass flere vegprosjekter i transportplanen.

Hovedsykkelrute Trondheim vil knytte sammen sentrum og østbyen

Statens vegvesen er byggherre for prosjektet som er en del av Miljøpakken i samarbeid med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Ruta strekker seg fra sentrum til østbyen.

– Vegvesenet skal bygge en attraktiv hovedsykkelrute på cirka 3.5 kilometer med sykkelekspressvei-kvaliteter, samtidig som vi skal legge til rette for fotgjengere. Sykkelruta vil være sammenhengende og adskilt fra andre veier og kryss, slik at man skal kunne sykle uten å måtte stoppe opp, forteller prosjektleder Torstein Ryeng.

Sykkelandelen i Trondheim skal dobles

Sykkelstrategien for Trondheim har som mål å doble sykkelandelen, noe som betyr at sykkel skal stå for ca. 14 prosent av alle reiser i Trondheim i 2025 mot ca. 7,5 prosent i 2009/2010. Omregnet til antall sykkelturer tilsvarer dette en økning fra 40 000 til ca. 100 000 i snitt per dag. Hovedsykkelrute Trondheim er delt inn i fire delstrekninger, byggingen er i gang på delstrekningen Dalenbrua–Lilleby skole.

De andre tre delstrekningene er:

Gildheim–Leangbrua (planen er oversendt til kommunen til sluttbehandling, kan være ferdig bygget høsten 2022).
Leangbrua–Dalenbrua (planlegging pågår, tidligst ferdig 2022/2023).
Lilleby skole–Pirbrua (forprosjekt pågår).

Gevinstene av prosjektet

• Økt sikkerhet for syklister.
• Økt framkommelighet for syklister.
• Tydeliggjøre hovedrutene og syklistenes plass i vegnettet (synliggjøring og trygghet).
• Gi bedre sykkelopplevelse.


– Det er mange utfordringer i et så komplisert byprosjekt, vi samarbeider tett med både Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Bane NOR, forteller Ryeng.
–Sykling har mange positive ringvirkninger; det blir mindre kø og bedre luft for alle som bor i byen, dessuten er det bra for helsa å bevege seg fremfor å sitte i bilkø. Den nye hovedsykkelruta blir et kraftig løft for myke trafikanter i Trondheim, avslutter Ryeng.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Utbygging(Besvares mellom kl. 08 - 15.30)

* Utbygging av riks- og europaveiene, alle store prosjekter inkludert OPS
* Tunneloppgradering
* Markedskontakt med entreprenørbransjen
* HMS i anlegg

Tel:468 90 179presseutbygging@vegvesen.no

Bilder

Prosjektleder Torstein Ryeng (t.v.) og byggeleder Martin Næsgaard Myhre (Vegvesenet) med fremtidig sykkeltrasé i bakgrunnen. (Foto: Statens vegvesen)
Prosjektleder Torstein Ryeng (t.v.) og byggeleder Martin Næsgaard Myhre (Vegvesenet) med fremtidig sykkeltrasé i bakgrunnen. (Foto: Statens vegvesen)
Last ned bilde
Traseene i prosjektet Hovedsykkelrute Trondheim)
Traseene i prosjektet Hovedsykkelrute Trondheim)
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom