Statens vegvesen

Vi er klare til å bygge E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen

Del

Vegvesen-ansatte i Kristiansand bretter opp ermene og er klare til å starte byggingen av E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i 2021. Strekningen ligger inne i regjeringens forslag til NTP.

Fra venstre bak: Torfinn Utsogn, kontrakt, Nils Ragnar Tvedt, prosjektleder. Fra venstre foran: Preben Reinhartsen, kontrollingeniør, Erling Andre Flo, byggeleder. Til høyre i bildet ser vi tunnelportalen til Baneheitunnelen som er avgrensningspunktet for prosjektet mot øst. Foto: Statens vegvesen
Fra venstre bak: Torfinn Utsogn, kontrakt, Nils Ragnar Tvedt, prosjektleder. Fra venstre foran: Preben Reinhartsen, kontrollingeniør, Erling Andre Flo, byggeleder. Til høyre i bildet ser vi tunnelportalen til Baneheitunnelen som er avgrensningspunktet for prosjektet mot øst. Foto: Statens vegvesen

Ansatte i Statens vegvesen har vært spente på hva regjeringen foreslår av nye vegprosjekter i NTP. Stemningen var derfor god da samferdselsminister Knut Arild Hareide la fram Nasjonal transportplan for 2022-2033.

Vegvesenet har kuttet kostnader på vegprosjektene i sitt NTP forslag med 50 milliarder kroner. Det var viktig for å få på plass flere vegprosjekter i transportplanen.

- Strekningen E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen er et av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033, sier områdedirektør i utbyggingsdivisjonen Ingunn Foss i Statens vegvesen.

E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen

Når Stortinget har vedtatt bompengeproposisjonen som lokal finansiering, og følger opp gjennom NTP med penger over statsbudsjettet kan Vegvesenet starte anleggsarbeidet.

Vi er klar til å starte nå i 2021.

- Vi har over tid jobbet med prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for omlegging av infrastruktur (kabler, ledninger og rør). Dette er store arbeider som må gjøres før selve vegarbeidene kan påbegynnes. Vi har klart Entreprise 1 for dette arbeidet som kan igangsettes umiddelbart når finansiering er på plass og jobber videre med Entreprise 2 og 3 for utsendelse etter sommeren. Byggherreorganisasjonen er klar for å gjennomføre disse arbeidene, sier prosjektleder Nils Ragnar Tvedt.

Det er mange utfordringer i et så komplisert by-prosjekt. Det krever stor og vanskelig logistikk for gjennomføring av arbeidet, på begrensede arealer og mye trafikk gjennom anlegget.

Totalentreprise med samspill

Vi starter med forberedende arbeider for å klargjøre anleggsområdet for en effektiv gjennomføring av selve vegprosjektet. Et svært viktig grep ved organisering av arbeidet er kontraktstrategien.

Det er viktig å få et godt samarbeid med utførende entreprenør. For hovedarbeidene skal vi oppnå dette med «Totalentreprise med samspill», hvor vi sammen med entreprenør og konsulent skal utvikle og prosjektere prosjektet i et samspill. Da oppnår vi en kontrakt der entreprenør har stort eierskap til valgte løsninger, materialvalg, byggemetoder, rekkefølger, framdrift, faseplaner for trafikkavvikling, m.m.

Organisering av prosjektet

Prosjektorganisasjonen skal være delaktig i prosjekteringen og kontrollere gjennomføringen.
Vi er i dag åtte personer, og styrker oss med dyktige medarbeidere når prosjektet Varoddbrua avsluttes, så vi blir omtrent 20 medarbeidere, sier prosjektleder Nils Ragnar Tvedt.  

Innholdet i prosjektet er stort fra E18, E39, ny veg til ferjehavna, sykkelekspressveger, to stykk planfrie kryss, tilrettelegging for styrking av kollektivtrafikken, havneareal til ferjeterminalen, jernbanespor til kristiansand havn, mm. Se prosjektets nettside for mer informasjon.

Gevinstene av prosjektet

Et trafikksikkert veganlegg med effektiv trafikkavvikling god kapasitet for alle trafikantgrupper. Prosjektet bygger en kapasitetssterk veg i by med lav hastighet. Flere biler på vegen og økt skiltet hastighet hadde gitt større samfunnsnytte, men her er det andre viktigere nytteverdier som definerer målene. Et kraftig løft for myke trafikanter for å kunne bidra som prosjekt i Byvekstavtalen til å opprettholde mål om 0-vekst i trafikken.
Prosjektet er tilpasset og dimensjonert ut fra framtidig situasjon der gjennomgangstrafikken er flyttet over på en ny Ytre ringveg rundt byen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre bak: Torfinn Utsogn, kontrakt, Nils Ragnar Tvedt, prosjektleder. Fra venstre foran: Preben Reinhartsen, kontrollingeniør, Erling Andre Flo, byggeleder. Til høyre i bildet ser vi tunnelportalen til Baneheitunnelen som er avgrensningspunktet for prosjektet mot øst. Foto: Statens vegvesen
Fra venstre bak: Torfinn Utsogn, kontrakt, Nils Ragnar Tvedt, prosjektleder. Fra venstre foran: Preben Reinhartsen, kontrollingeniør, Erling Andre Flo, byggeleder. Til høyre i bildet ser vi tunnelportalen til Baneheitunnelen som er avgrensningspunktet for prosjektet mot øst. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom