Fremtind

Vi bruker mobilen i bilen mye mer enn vi tror

Del

I en fersk undersøkelse oppgir nordmenn hvor mye de tror de bruker mobilen i trafikken. Faktiske kjøredata viser sannheten: Det er langt flere som fikler med mobilen mens de kjører.

Hele 2 av 3 bruker mobilen når de kjører
Hele 2 av 3 bruker mobilen når de kjører

En ny undersøkelse oppgir 43 prosent at de sjekker mobilen mens de sitter bak rattet.

– Sannheten er at det er langt flere. Det er ikke unormalt å tenke litt bedre om seg selv, og spørreundersøkelser og selvrapportering på mobilbruk er ofte er misvisende. De fleste av oss bruker mobilen mer enn vi tror, sier atferdspsykolog Jon Magnus Eilertsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

– En av årsakene er at mobilbruk er så automatisert at vi ikke er bevisste på hvor mye vi faktisk bruker den.

Fremtind har faktisk statistikk på mobilbruk bak rattet. Med smart bilforsikring og appen Smartbil registrerer selskapet mobilbruk (aktiv bruk av apper og tasting), og belønner de som lar den ligge.


2 av 3 bruker mobilen når de kjører


Kjøredata fra om lag 10.000 brukere og 24 millioner kjørte kilometer forteller at 1 av 3 sjåfører aldri bruker mobilen når de kjører, og hele 2 av 3 gjør det.

– Og de som faktisk bruker mobilen bruker den alt for mye, i snitt i 27 prosent av sine kjøreturer, sier Eilertsen.

De som bruker appen får aldri noen form for straff om de bruker mobilen.

– Vi vet at mobilbruk er en kilde til mange store og små bilskader og trafikkulykker. Målet vårt er å hjelpe sjåførene å bli mer bevisste på risikofull atferd, og belønne de som utviser trygg atferd, sier Eilertsen.


8 av 10 unge bruker mobilen bak rattet


De yngste brukerne av smart bilforsikring har mest å gå på når det kommer til mobilbruk bak rattet. 8 av 10 sjåfører under 25 år bruker mobilen når de kjører, og totalt bruker denne gruppen mobilen i 37 prosent av sine kjøreturer.

– Dette er skremmende tall, spesielt når vi vet at de yngste sjåførene ofte har en mer offensiv kjørestil med mindre flyt, sier Eilertsen.


Minst mobilbruk blant bilister i Vestland – mest i Oslo


Selv om Trøndelag er fylket med lavest andel bilister som bruker mobil mens de kjører, er det er bilistene i Vestland som er flinkest til å la den ligge. Vel 6 av 10 bilister bruker mobilen bak rattet, og disse bruker den i «bare» 24 prosent av sine kjøreturer

– Dette kan ha sammenheng med veistandard, men vi tror også at disse bilistene er mer bevisst sin kjøreatferd, sier Eilertsen.

I motsatt ende finner vi bilistene i Oslo. 7 av 10 bilister i Oslo bruker mobilen mens de kjører, og disse bruker mobilen i nær 30 prosent av sine kjøreturer.

Om smart bilforsikring

Fremtind har hatt smart bilforsikring i markedet i over 3 år. Den første generasjonen ble lansert våren 2017 av daværende SpareBank 1 Forsikring. I denne løsningen monterer bilistene en smartplugg i bilens diagnoseport. Med denne løsningen, Spinn, har vi til nå registrert over 360 millioner kjørte kilometer blant over 30.000 kunder.

Vinteren 2020 lanserte Fremtind en ny generasjon smart bilforsikring, med kun mobilen som sensor. Vi opplevde at vi med den første versjonen ikke klarte å påvirke ulykkesstatistikken som vi ønsket. I dag har vi bedre og mer moden teknologi, og ikke minst så kunne ikke el-bileierne bruke smartpluggen i Spinn. Den nye generasjonen, og appen som i dag heter Smartbil, er tilgjengelig for alle. 

Som i første generasjon smart bilforsikring er målet med Smartbil-appen å belønne trygg kjøring og bevisstgjøre bilistene på deres kjøreatferd. Høy fart og mobilbruk under kjøring fører til ulykker, og nå fokuserer vi på mobilbruk ved å belønne de som lar mobilen ligge. Ved årets skolestart vil Fremtind også teste belønning av de som overholder de laveste fartsgrensene. Bilistene får ikke noen form for «straff» om de ikke kjører pent eller fikler med mobilen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hele 2 av 3 bruker mobilen når de kjører
Hele 2 av 3 bruker mobilen når de kjører
Last ned bilde
Atferdspsykolog Jon Magnus Eilertsen i Fremtind
Atferdspsykolog Jon Magnus Eilertsen i Fremtind
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Fremtind

Fremtind
Fremtind
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo

http://www.fremtind.no

Fremtind – et nytt forsikringsselskap med lang erfaring
Fremtind Forsikring er eiet av SpareBank 1 og DNB. Selskapet er et resultat av fusjon mellom forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Fremtind er landets tredje største forsikringsselskap, og det største med distribusjon gjennom bank. Fremtind vil tilby alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.

Med solid erfaring og kunnskap om forsikring utvikler Fremtind nye produkter og tjenester som betyr noe i folks liv. Vi var de første til å utnytte teknologi for å gjøre bilforsikringen smart. Vi var også de første som gjorde helsevurdering selvbetjent og enkel. Slik vil vi fortsette å bruke digital innovasjon og fornyelse for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for folk og bedrifter flest.

Følg saker fra Fremtind

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fremtind på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fremtind

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom