Nærings- og fiskeridepartementet

Vestre vil ha flere kvinner i ledelsen i norske selskaper

Del

Næringsminister Jan Christian Vestre vil lovregulere kjønnsbalansen styrer og ledelser i norske selskaper. Nå vil næringsministeren ha innspill og forslag til tiltak fra partene og organisasjonene i arbeidslivet, kapitalmiljøene og viktige aktører i landets regioner.

Næringsminister Jan Christian Vestre mottok innspill fra kapitalmiljøene i Norge om kjønnsrepresentasjon i norske styrer og ledelser Foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet
Næringsminister Jan Christian Vestre mottok innspill fra kapitalmiljøene i Norge om kjønnsrepresentasjon i norske styrer og ledelser Foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet

– Knapt 20 prosent av styremedlemmer i private selskaper er kvinner. Syv av ti aksjeselskap har kun menn i styret. Det er ikke godt nok. Vi må ta grep for å sikre mer mangfold i næringslivet,  for å få bedre kjønnsbalanse og gjøre det mer attraktivt for kvinner å sitte i styrer og ledelser. Her er de store aktørene i kapitalmiljøet en del av nøkkelen. Jeg er utålmodig og vil få fortgang i arbeidet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Initiativet til arbeidet tas fordi det er for få kvinnelige toppledere, styremedlemmer og gründere i norsk næringsliv. CORE topplederbarometer 2020 viser at kun 15 prosent av topplederne i de 200 største selskapene i Norge er kvinner. I aksjeselskaper er 20 prosent av styremedlemmene kvinner. 21 prosent av aksjeselskapene er etablert av kvinner. Dette er tall regjeringen skal gjøre noe med.

Næringsministeren har så langt hatt innspillsmøter med partene i arbeidslivet, næringsliv, akademia og organisasjoner i Trondheim, og i dag med kapitalmiljøene.

– Norge er tjent med å få inn flere kvinner i styringen av norske selskaper, det handler om bruke ressursene best mulig. Å øke likestillingen kan også være med på å øke verdiskapningen.  Innspillene jeg har fått i møtene med næringslivet, partene i arbeidslivet og kapitalmiljøene har vært gode, og jeg opplever at de aller fleste er enige om at vi må få fortgang i arbeidet, sier næringsministeren.

Regjeringen vil føre en offensiv likestillingspolitikk for å få mer mangfold i hele næringslivet, i alle sektorer og næringer. Forslag til tiltak sendes på høring før nyttår.

Disse har deltatt i innspillsmøtene

Deltakere i innspillsmøtet med kapitalmiljøene

 • Finans Norge
 • ABG Sundal Collier ASA
 • Norsk Venturekapitalforening
 • Storeband ASA
 • Altor Equity Partners AS
 • HitecVision AS
 • Unconventional Ventures

Deltakere i innspillsmøtet med partene i arbeidslivet

 • LO
 • NHO  
 • YS
 • Spekter
 • Samfunnsbedriftene
 • Virke
 • SMB Norge
 • Tekna
 • UNIO
 • NITO
 • Akademikerne

Deltakere i innspillsmøtet i Trondheim

 • NTNU
 • Frøy ASA
 • Hent AS
 • Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • Signicat AS
 • Volue ASA

Tall fra Core topplederbarometer 2022 og SSB

 • Kun 15 prosent av topplederne i de 200 største selskapene i Norge er kvinner.
 • Kvinneandelen blant styremedlemmene i norske aksjeselskaper er 20 prosent.
 • Kvinneandelen av daglige ledere i norske aksjeselskaper er 17 prosent. 
 • 21 prosent av aksjeselskapene er etablert av kvinner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Næringsminister Jan Christian Vestre mottok innspill fra kapitalmiljøene i Norge om kjønnsrepresentasjon i norske styrer og ledelser Foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet
Næringsminister Jan Christian Vestre mottok innspill fra kapitalmiljøene i Norge om kjønnsrepresentasjon i norske styrer og ledelser Foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten ledsager Kronprinsen på offisielt besøk til Kenya23.11.2022 10:11:11 CET | Pressemelding

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (NFD) ledsager Kronprinsen på offisielt besøk til Kenya 24. november. Besøket gjennomføres sammen med den svenske Kronprinsessen Victoria, og er en oppfølging av Kronprinsens besøk til Sverige i mai hvor det ble enighet om å gjennomføre felles norsk-svenske aktiviteter for næringsfremme til relevante markeder. Dette blir det første offisielle besøket Norge og Sverige gjennomfører sammen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom