Sparebanken Vest

Vestlandsindeksen viser: økende innkjøpspriser og fallende etterspørsel

Del

Stadig flere vestlandsbedrifter forventer økte innkjøpspriser og hver tredje bedrift melder om utfordringer med råvaretilgang. Samtidig som bedriftene har bedrede resultater, er forventningene til de neste seks månedene fallende.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Det er noen av hovedfunnene i Vestlandsindeksen for årets andre kvartal. Indeksen er den første som er gjennomført etter at krigen i Ukraina brøt ut. Etter to kvartaler med negativ utvikling i resultatindeksen, har den en økning på 1,6 poeng som gjør at resultatindeksen nå ligger over sitt historiske gjennomsnitt på 60,7 poeng.

Forventningene til vestlandsbedriftene fremover er imidlertid fallende, og faller til 63,6 poeng og under sitt historiske gjennomsnitt. Forventningene faller for alle næringer, med unntak av reiselivsbedriftene og konsulent- og tjenestebaserte næringer.

– Mens bedriftene melder om høyere aktivitet nå sammenlignet med i første kvartal, er usikkerheten økt, noe som slår inn på forventningene for det neste halve året. Det er særlig forventningene til lønnsomhet og etterspørsel som trekker ned, sier Kjetil Benson, leder for Markets i Sparebanken Vest.

Lønnsomt under press – prisvekst utenfra

Over halvparten av bedriftene melder at de forventer økte utsalgspriser. Nærmere ni av ti av disse oppgir økte kostnader som årsak – opp fra 82 prosent foregående kvartal, og fra 77 prosent i tredje kvartal 2021. Det er særlig innkjøpspriser som driver kostnadene opp. Kun én av ti oppgir økt etterspørsel som årsak inneværende kvartal.

– Lønnsomheten er under press som følge av at økte innkjøpskostnader ikke kan hentes inn gjennom økt etterspørsel. Fire av fem bedrifter sier at den negative lønnsomhetsutviklingen skjer fordi de ikke klarer å ta ut de økte innkjøpsprisene i økte priser heller. Dette er et tydelig tegn på at bedriftene forventer nedkjøling fremover, sier Benson.

– Det vi ser i makrobildet med økende inflasjon i Norge er hvordan vi, som en liten, åpen og i stor grad internasjonalisert økonomi, drives av det som skjer utenfor landets grenser.

Se Kjetil Benson og Remy Bilsback diskurere makrobildet og funn i Vestlandsindeksen

Sliter med å få tak i arbeidskraft

Mer enn hver tredje bedrift oppgir at kapasitetsvansker som begrensende faktor for bedriftens utvikling. Av disse oppgir rundt 80 prosent at det er begrensning i tilgang på arbeidskraft som er den klart viktigste faktoren. Det er faglært arbeidskraft som dominerer når det gjelder hvilken arbeidskraft det er vanskeligst å få tak i.

Dette kommer i tillegg til den voksende utfordringen med råvaretilgang.

– Selv om etterspørselen er forventet å falle fremover er det fortsatt veldig godt driv i økonomien. Arbeidsledigheten er på et lavt nivå. Mange bransjer ville kunne ha levert mer, og det er også en uttrykt bekymring hvor krevende det er å få tak i faglært arbeidskraft innen bransjer som reiseliv, bygg og anlegg og industri som påvirker resultater og forventninger, sier Benson.

Store råvareutfordringer innen bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen rapporterer for andre kvartal om betydelige utfordringer med tilgang på råvarer og produkter. Hele 56 prosent oppgir at de i svært stor eller ganske stor grad, opplever utfordringer med tilgangen sammenlignet med situasjonen før koronakrisen.

Av de spurte, oppgir hele syv av ti bedrifter i næringen at de har utfordringer med økte priser på råvarer.

Få med deg hele rapporten for Vestlandsindeksen for 2. kvartal 2022

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Last ned bilde
Kjetil Benson, leder for Markets i Sparebanken Vest. Foto: Hermann Øberg.
Kjetil Benson, leder for Markets i Sparebanken Vest. Foto: Hermann Øberg.
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05 555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg pressemeldinger fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sparebanken Vest

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom