Norske Parker

Vestland fylkeskommune satser på regionalparker og UNESCO-områder

Del

Vestland fylkeskommune gir nå støtte til et nytt og unikt mangfold av regionalparker og UNESCO-områder. Fylket blir dermed et nasjonalt foregangsfylke med unike parker og UNESCO-områder som oppfyller regionale, nasjonale og internasjonale mål. -Parkene er sterkt motiverte for å skape merverdi i vid forstand for partnere, lokalsamfunn og regioner. Vi er også godt fornøyd med at fylkespolitikerne satser på regionalparker som en god samarbeidsmodell for å realisere felles bærekraftsmål i årene fremover, sier Trude Søilen, daglig leder i Fjordkysten regional- og geopark.

Ungdom i Fjordkysten regional- og geopark helt vest i Norge. Foto: Stig Steinsund
Ungdom i Fjordkysten regional- og geopark helt vest i Norge. Foto: Stig Steinsund

En satsing på mangfold og nyskaping i lokal samfunnsutvikling

Samarbeidspartiene Ap, Sp, MDG, SV, Krf og V støtter nå drift og utvikling av fire parker og UNESCO-områder i Vestland (Fjordkysten regional- og geopark, Geopark Sunnhordland, Nordhordland UNESCO Biosfæreområde og Nærøyfjorden Verdsarvpark) med til sammen 1 million kroner. Finansutvalget i Vestland fylkeskommune vedtok  nylig samarbeidspartiene sitt budsjettforslag som sin innstilling til fylkesutvalget og fylkestinget.

Regionalparker og UNESCO-områder samarbeider nedenfra- og-opp med bred verdiskaping i verdifulle landskap. 25 kommuner og flere lokale partnere i Vestland fylke har tatt i bruk regionalpark og biosfæreområde som en helhetlig samarbeidsmodell for bærekraftig utvikling.

-Vi er glade for en økt regional forankring for denne typen parker. Det bekrefter og styrker det gode parkarbeidet som gjøres lokalt av ildsjeler i parkene. Det betyr også mye for den nasjonale forankringen at Vestland fylke blir et foregangsfylke for dette arbeidet, sier Kristian Bjørnstad, daglig leder i Norske Parker, den nasjonale organisasjonen for regionalparker.

Entusiasme fra samarbeidspartiene i fylkeskommunen

Parkane får nå direkte positive tilbakemeldingar frå enkeltpolitikere i samarbeidspartiene som ønsker å uttrykke støtte til parkarbeidet:

-Klimakrisen og naturkrisen er eksistensielle kriser som truer vårt livsgrunnlag. Regionalparkene er et viktig verktøy for å bekjempe de to krisene vi står overfor. Regionalparkene handler jo nettopp om å trygge naturområder og sikre en bærekraftig forvaltning og utnyttelse av viktige landskap. Vestland er et stort fylke med et bredt spekter av naturområder som er viktig at vi sikrer for framtiden. Derfor setter flertallet i Vestland fylkeskommune av totalt 1 million til dette arbeidet. Det er jeg stolt over, seier Stian Davis, hovedutvalgsleder for kultur i Vestland fylkeskommune.

Nøkkelord

Kontakter

Norske Parker
Kristian Bjørnstad
Daglig leder
Tlf: 45489514
Epost: kristian@norskeparker.no
Nett: norskeparker.no

Nærøyfjorden Verdsarvpark
Erling Oppheim
Daglig leder
Tlf: 95 17 25 95
Epost: erling@naroyfjorden.no
Nett: naroyfjorden.no

Fjordkysten regional- og geopark
Trude Søylen
Daglig leder
Tlf: 48 10 57 74
Epost: post@fjordkystparken.no
Nett: fjordkystparken.no

Bilder

Ungdom i Fjordkysten regional- og geopark helt vest i Norge. Foto: Stig Steinsund
Ungdom i Fjordkysten regional- og geopark helt vest i Norge. Foto: Stig Steinsund
Last ned bilde

Om Norske Parker

Norske Parker
Norske Parker
Storvegen 13
2420 Trysil

Norske Parker er organisasjonen for de 9 norske regionalparkene og 41 kommunene som arbeider med park som samarbeidsmodell for bærekraftig utvikling. Organisasjonen har et tett samarbeid med andre nasjonale organisasjonener. Den er medlem av den europeiske parkorganisasjonen Europarc Federation og sammen med 900 regionalparker i Europa. 

Regionalparker og UNESCO-områder, som geoparker og biosfæreområder, er del av et nytt mangfold av parker i Norge. De er utviklet nedenfra-og-opp i Distrikts-Norge de siste 15 årene. Regionalparker tar utgangspunkt i verdifulle landskap- og identitetsregioner. De samler offentlige, frivillige og næringsliv i langsiktig samarbeid. De jobber helhetlig og i mellomrommet der sektormyndigheter ikke alltid når til. Regionalparker bidrar på helhetlige måter i det brede bevaringsarbeidet, i den brede verdiskapingen og i den brede samfunnsutviklingen lokalt og regionalt.  

Sammen skaper vi levende landskap gjennom ivaretaking, utvikling og samarbeid.