Blue Robot AS

Vestfoldfirma vil automatisere lageret til små og mellomstore bedrifter

Del

Lagerautomasjon og robotteknologi har vært forbeholdt større selskaper, men dette er i rask endring med nykommere som Blue Robot AS som nå lanserer sin nye og effektive lagerrobot.

Blue Robot har utviklet et budsjettvennlig robotsystem for lagring og gjenfinning (ASRS) som åpner helt nye muligheter for effektivisering. Målinger viser at kunder øker plukkhastigheten fra under 50 plukkede ordrelinjer til over 200 i timen per plukker med Blue Robot. 

«Vår kubebaserte lagringsløsning gir betydelig bedre utnyttelse av lagerplassen enn tradisjonelle lagre, noe som gjør at eksisterende lokaler kan utnyttes bedre.  I tillegg til at selve plukkhastigheten går opp gir sentraliseringen av plukkingen store besparelser ved at man slipper å bevege seg rundt. Varer kan dermed også plukkes rett i slutt-emballasjen» forteller Arnor Jonasson, daglig leder i Blue Robot AS.

Mange bedrifter med perfekt utgangspunkt for videre effektivisering

Mange har allerede gått til investering av programvare for å forbedre sin manuelle prosess for varemottak og vareplukk. En del har også innført funksjonalitet som «Pick by Voice» og «Pick by Light» som har blitt stadig mer populært de siste årene. 

«Kunder som allerede har innført systemer for god manuell plukk har et perfekt utgangspunkt for automatisering. Vi mener at vi er best i bransjen til å kombinere robot- og manuelle plukk» sier Arnor.

«En naturlig utvikling for selskaper i vekst er å ta steget videre med innføring av automasjon og robotteknologi. Vår åpne og sikre programvare er bygget spesielt for å passe rett inn i kundenes eksisterende løsninger og kan med fordel integreres direkte mot eksisterende ordre og lagerhåndteringssystem» fortsetter han.

Høy driftssikkerhet

Et problem for mindre bedrifter er at automatisering ofte fører til behov for ekstra bemanning til vedlikehold av robotene, samt dyre service- og vedlikeholdsavtaler.

Da Blue Robot startet utviklingen av sin robot i 2018 var lave kostnader til drift og vedlikehold en viktig faktor i konseptet. De fikk derfor tidlig inn tung ekspertise på området, noe som har ført til en løsning som krever svært lite oppfølging fra kunden eller driftspartner. «Vi designet systemet for at det ikke skulle behøves noen form for fast vedlikehold utover en rask kalibrering hver andre uke, men vi ser allerede nå at løsningen går i månedsvis uten så mye som en linestramming» forklarer Jonasson. 

Kraftig interesse for robotisering

De siste par årene har interessen og forståelse for fordelene med automasjon innenfor logistikk økt betydelig. Omtrent halvparten av forespurte bedrifter er positive til innføring av automasjon på lageret, viser en undersøkelse utført tidligere i år. Små og mellomstore bedrifter er tradisjonelt underrepresentert i disse undersøkelsene siden de ikke har hatt noen reelle alternativer å velge mellom frem til nå. Interessen er derfor stor for løsningen, spesielt innenfor tredjepartslogistikk og detaljhandel. 

«Vi opplever en stor interesse for lagerroboten vår fra en rekke bransjer både i Norge og utlandet. Til og med store selskaper i USA har tatt kontakt med oss for å vurdere vår løsning» avslutter han.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Blue Robot AS

Blue Robot AS
Selvikåsen 52
3077 Sande

http://www.bluerobotcompany.com

Blue Robot AS er et norsk selskap stiftet 27.06.2018.

Har utviklet et robotsystem for vareplukking på lager spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Løsningen effektiviserer både tidsbruk, kostnader og plassbruk.

Første anlegg ble installert i 2020 for Nettvarehotellet AS, en ledende tredjepartslogistikk leverandør.

Følg pressemeldinger fra Blue Robot AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Blue Robot AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.