Statens vegvesen

Vesentlig færre reiser i 2020

Del

Reisevaneundersøkelsen 2020 viser at det var færre daglige reiser pr person enn tidligere år. Den største reduksjonen var i kollektivtransporten.

Den største endringen ser vi i kollektivtransporten (Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen)
Den største endringen ser vi i kollektivtransporten (Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen)

I 2020 ble det rapportert 2,4 daglige reiser pr person, en reduksjon fra 2,8 i 2018/2019. Dette er vesentlig færre enn tidligere år. 2020 var et spesielt år med koronapandemi, og mye av reduksjonen i antall reiser kan tilskrives dette. Likevel fremkommer det en synkende trend i daglige reiser fra 2009 til 2020.

Størst endring i kollektivtransporten

– Den største endringen ser vi i kollektivtransporten, der andelen reiser sank fra 11 prosent i 2018/2019 til 8 prosent i 2020. Dette er nok et resultat av at store deler av 2020 var preget av koronatiltak og hjemmekontor, sier sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen.

I 2020 er det 56 prosent som vurderer tilgangen til kollektivtransport som svært god eller god, mens 32 prosent mener at den er dårlig eller svært dårlig. 13 prosent synes tilgangen til kollektivtransport er middels god.

Over halvparten av alle reiser skjer med bil

I 2020 skjer over halvparten av alle reiser som bilfører (54 prosent), mens de færreste oppgir sykkel som reisemiddel (4 prosent). Så følger 23 prosent reiser til fots, 10 prosent som bilpassasjer og 8 prosent med kollektivtransport.

Økning i handel- og servicereiser

Flest reiser er tilknyttet handel eller service i 2020 (32 prosent). Sammenlignet med 2018/19 er det en økning i andelen handel- og servicereiser på 4 prosentpoeng.

Arbeidsreiser ligger relativt stabilt med en nedgang på 2 prosentpoeng fra 21 prosent i 2018/2019 til 19 prosent i 2020.

84 prosent disponerer bil

I 2020 oppgir 84 prosent at de disponerer bil. Gjennom alle reisevaneundersøkelser fra 1992-2020 har andelen ligget relativt stabilt, mellom 84 og 88 prosent.

Helt siden 1992 er det flest som oppgir at de har 1 bil. Fra 2001 til 2009 øker andelen som disponerer 2 biler. Fra 2009 til 2020 er det en svakt økende trend å disponere 3 eller flere biler, og en fallende trend å ha 2 biler.  

I 2020 oppgir 90 prosent blant dem over 18 år at de har førerkort for bil. Fra 1992 til 2013/2014 har det vært en stigende trend i andel med førerkort, som så har stabilisert seg frem til 2020.

Tilleggsutvalg for byene kommer i 2022

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2020 (RVU 2020) svarte nesten 40 000 trafikanter på spørsmål om sine reisevaner. Undersøkelsen består av et landsdekkende nasjonalt utvalg og flere lokale tilleggsutvalg. Tilleggsutvalg for de store byområdene kommer på nyåret 2022.

Last ned nøkkelrapporten for RVU 2020

Les mer om tidligere reisevaneundersøkelser

Opinion AS har gjennomført Nasjonal reisevaneundersøkelse 2020 på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.

Formålet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene er å kartlegge og analysere befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsene er grunnlag for planlegging og modellutvikling innenfor transportsektoren, og blir blant annet brukt i arbeidet med stortingsmeldinger og Nasjonal Transportplan (NTP), lokal og regional areal- og transportplanlegging, analyser av konkurranseflater og markedsandeler og prognoser.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Den største endringen ser vi i kollektivtransporten (Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen)
Den største endringen ser vi i kollektivtransporten (Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom