ROSA

Verdensdagen mot menneskehandel: etterlyser styrking av ofrenes rettigheter

Del

I 2019 fikk den nasjonale hjelpetelefonen omkring 50% flere henvendelser om menneskehandel sammenlignet med året før, ifølge ROSAs årsrapport. Men det er fremdeles mange hindre for å få hjelp.

Foto: Shutterstock / NTB scanpix
Foto: Shutterstock / NTB scanpix

- I den siste regjeringserklæringen kunne vi endelig se en anerkjennelse av den vanskelige situasjonen som møter ofre for menneskehandel, sier Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA.

- Vi ble selvfølgelig veldig optimistiske når vi så planer om utvidet beskyttelse og mer helhetlig bistand. Men status halvannet år senere er at utfordringene vi har varslet om i årevis vedvarer.

I 2019 ble ROSA kontaktet om 118 mulige menneskehandelssaker, en markant økning fra 77 i 2018. Det antas at mørketallene er store. Mulige ofre skal få informasjon om sine rettigheter og muligheter for hjelp. Dette er helt avgjørende for å bekjempe menneskehandel, men ROSA så i 2019 flere tilfeller hvor personer sendes ut eller forsvinner før de har fått vite hvilke rettigheter de har.

- Måltall og streng praksis i utlendingsforvaltningen spiller inn. Og menneskehandlere bruker denne frykten for å holde folk i utnyttelse. Derfor er det så viktig at hjelpetiltak kontaktes tidlig, så de kan sikres juridisk bistand og kvalifisert støtte, understreker Mikkelsen.

Flere takker nei og slutter å ta kontakt, eller forsvinner før de får hjelp. Dette kan skyldes press fra omgivelsene, høyt trusselnivå eller usikkerheten ved å ta imot hjelp som avhenger av politiets etterforskning. 40 nye personer valgte å ta imot hjelp fra ROSA i 2019.

- Det er langt fra festtaleretorikken til virkeligheten de vi bistår møter. Mennesker deporteres uten å bli informert om rettighetene sine, det er svært vanskelig å få psykisk helsehjelp, og politiet henlegger flertallet av sakene som anmeldes. Likevel fremstår det som om det viktigste er å øke antall anmeldelser – ikke sikre beskyttelse og støtte til de som har blitt utsatt for menneskehandel. Myndighetene må begynne å lytte til deres erfaringer, sier Mikkelsen.

Nøkkelord

Kontakter

Mildrid Mikkelsen
Leder ROSA
+47 90 55 46 06
mmi@krisesenter.com

Bilder

Foto: Shutterstock / NTB scanpix
Foto: Shutterstock / NTB scanpix
Last ned bilde

Lenker

Om ROSA

ROSA
Mariboes gate 13
0183 Oslo

http://www.rosa-help.no

ROSA driver den nasjonale, døgnåpne hjelpelinjen mot menneskehandel, og er et tiltak i regi av Krisesentersekretariatet. ROSA koordinerer oppholdssteder og bistand til personer utsatt for menneskehandel i alle utnyttelsesformer. Ved mistanke om menneskehandel, kontakt ROSA for råd og veiledning på 22 33 11 60.

Menneskehandel er når en person tvinges, utnyttes eller forledes til visse handlinger ved hjelp av enten vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd. Menneskehandel kan forekomme til prostitusjon eller andre seksuelle ytelser, arbeid eller tjenester, krigstjeneste i utlandet eller fjerning av organer.

Fra Granavolden-plattformen:

Regjeringen vil:

Styrke arbeidet mot menneskehandel, vold i nære relasjoner og seksualisert vold mot kvinner.

Sikre et helhetlig tilbud til ofre for menneskehandel.

Utvide grunnlaget for oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel.

Styrke frivillige organisasjoner som arbeider for å forebygge og bekjempe menneskehandel.

Vurdere forbedringer i ordninger for tvangsprostituerte og ofre for menneskehandel, samtidig som mulighetene for misbruk hindres.

Følg pressemeldinger fra ROSA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ROSA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.