Norske Parker

Verdensarvfjord forurenset: Verdensarvkoordinator krever handling

Del

Nye funn har avdekket forurensing i Nærøyfjorden. Miljøtilstanden i Nærøyfjorden skaper nå uro. Forvalter av verdensarven, Erling Oppheim, krever handling fra myndighetene.

Strandrydding i Nærøyfjorden. Foto Bengt Erlend Skjerdal
Strandrydding i Nærøyfjorden. Foto Bengt Erlend Skjerdal

En undervannsdrone oppdaget i fjor høst urovekkende algevekst i Verdensarvfjorden. Samtidig målte studenter ved Høgskulen på Vestlandet et skyhøyt innhald av miljøgiften TBT. Miljøproblemene skaper reaksjoner hos verdensarvkoordinator Erling Oppheim.

-Vi krever helhetlig handling fra statlige myndigheter nå. Det blir bare gjort litt her og der men ingen ser ut til å ta et  overordnet ansvaret for miljøproblemene?, sier Erling Oppheim, daglig leder i Nærøyfjorden Verdsarvpark, og verdensarvkoordinator.

Verdifull verdensarvfjord med manglende miljøtiltak

Forvaltningsplanen for verdensarvområdet har ikke hatt fjordmiljøet som en prioritet. Det har heller ikke vært noen systematisk kartlegging og overvåking av fjordmiljøet fra statlige myndigheter. Dette har ført til at miljøproblemene har utviklet seg, noe som til sist kan true statusen til området.

-Verdensarvfjordene representerer det ypperste vi har av natur i Norge. Nærøyfjorden er medlem i en eksklusiv klubb av marine områder på verdensarvlisten. De fragmenterte myndighetene har en stor jobb å gjøre her. De må samarbeide om en systematisk kartlegging og overvåking av området. Noen må ta det overordna miljøansvaret nå, sier Erling Oppheim i Næøyfjorden Verdsarvpark.

Det har tidligere vært fokus på luftkvalitet i verdensarvfjordene. Problemene med utslipp frå cruiseskip har vært på agendaen. Dette blir det nå tatt tak gjennom innfasing av strengere

regelverk for kva som kan slippes ut til luft og sjø i verdensarvfjordene Det samme kan nå skje med de andre miljøproblemene om Erling Oppheim og Nærøyfjorden Verdsarvpark blir hørt.   

Kontakter

Erling Oppheim
Daglig leder, Nærøyfjorden Verdsarvpark
Tlf: 95 17 25 95
Epost: erling@naroyfjorden.no
Nett: naroyfjorden.no

Bilder

Strandrydding i Nærøyfjorden. Foto Bengt Erlend Skjerdal
Strandrydding i Nærøyfjorden. Foto Bengt Erlend Skjerdal
Last ned bilde
Verdensarvkoordinator Erling Oppheim krever handling mot miljøproblemer i Nærøyfjorden. Foto: Hans Ola Østby
Verdensarvkoordinator Erling Oppheim krever handling mot miljøproblemer i Nærøyfjorden. Foto: Hans Ola Østby
Last ned bilde

Lenker

Om Norske Parker

Norske Parker
Norske Parker
Storvegen 13
2420 Trysil

Norske Parker er organisasjonen for de 9 norske regionalparkene og 41 kommunene som arbeider med park som samarbeidsmodell for bærekraftig utvikling. Organisasjonen har et tett samarbeid med andre nasjonale organisasjonener. Den er medlem av den europeiske parkorganisasjonen Europarc Federation og sammen med 900 regionalparker i Europa. 

Regionalparker og UNESCO-områder, som geoparker og biosfæreområder, er del av et nytt mangfold av parker i Norge. De er utviklet nedenfra-og-opp i Distrikts-Norge de siste 15 årene. Regionalparker tar utgangspunkt i verdifulle landskap- og identitetsregioner. De samler offentlige, frivillige og næringsliv i langsiktig samarbeid. De jobber helhetlig og i mellomrommet der sektormyndigheter ikke alltid når til. Regionalparker bidrar på helhetlige måter i det brede bevaringsarbeidet, i den brede verdiskapingen og i den brede samfunnsutviklingen lokalt og regionalt.  

Sammen skaper vi levende landskap gjennom ivaretaking, utvikling og samarbeid.

Følg pressemeldinger fra Norske Parker

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske Parker på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norske Parker

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom