Avinor

Verdens største fjernstyrte tårnsenter åpnet i Bodø

Del

Avinor åpnet det som blir verdens største tårnsenter i Bodø tirsdag 20. oktober 2020.

Alle foto:Avinor
Alle foto:Avinor

-Luftfart er avgjørende for bosetting, verdiskapning, reiseliv, helsevesenet, utdanning, idrett og kultur i Norge. Remote Towers vil være et viktig system for å støtte opp under en bærekraftig luftfartsstruktur, som kommer hele landet til gode. Det er gledelig å se at solide norske selskaper som Avinor og KONGSBERG samarbeider på tvers av sektorer, og at de benytter komplementerende fagkunnskaper til å etablere et system som styrker infrastrukturen i Norge. Digitalisering er et viktig element for å omstille Norge, og vi er glade for at luftfartsbransjen går foran med dette, sier samferdselsminister Knut-Arild Hareide.

-Dette er starten på en ny æra for luftfarten. Avinors samfunnsoppdrag er å binde landet sammen. Gjennom innovasjon og ny teknologi utvikler Avinor løsninger som er mer effektive og bærekraftige, som kommer flyselskaper, passasjerer og hele det norske samfunnet til gode. Fjernstyrte tårn vil gjøre luftfarten både tryggere og mer robust gjennom å utnytte avansert teknologi. Vi har allerede to tårn i operativ drift ved henholdsvis Røst og Vardø, og vil i løpet av de neste to årene rulle ut ytterligere 13 tårn her ved tårnsenteret i Bodø, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Avinor gjennomfører en rekke tiltak for å modernisere og effektivisere virksomheten og for å legge til rette for fortsatt vekst i luftfarten. Avinor innførte fjernstyrt tårntjeneste ved Røst lufthavn 19. oktober 2019 sammen med leverandørene Kongsberg Defence & Aerospace og Indra. Fjernstyrte tårn vil i første omgang rulles ut på totalt 15 lufthavner i Norge. I det nye tårnsenteret i Bodø vil seks lufthavner være i operativ drift fra sommeren 2021. Dette blir da verdens største fjernstyrte tårnsenter. En videre satsing forventes å omfatte flere av Avinors lufthavner.

- Avinors fjernstyrte tårnsenter blir et verdensledende senter. Vi opplever stor interesse fra den internasjonale luftfartsbransjen, som ser at løsningen både er effektiv, sikker og et fremskritt teknologisk sett. Vi ser frem til å bruke erfaringene fra operativ drift her i Norge til å kommersialisere teknologien sammen med KONGSBERG fremover, sier Falk-Petersen.

-Fjernstyrte lufttårn er en imponerende norsk innovasjon med høy samfunns- og beredskapsnytte. Ved å kombinere visjonene, kunnskapen og kompetansen til Avinor – med kompetansen og teknologien til KONGSBERG og Ninox-teamet, er jeg stolt at vi kan skrive ny luftfartshistorie. Løsningen har stort potensiale og jeg ser frem til at vi sammen med Avinor vil bidra til neste generasjons flysikkerhet, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Fjernstyrte tårn testes av Luftforsvaret i Norge

Luftforsvaret har siden 2019 samarbeidet med Avinor om å teste Remote Towers-løsningen for militært bruk i Norge.

- Digitaliseringen med fjernstyrte tårnsentre er spennende, og vil være med på å utvikle framtidens luftfart. Vi samarbeider allerede med Avinor om å utvikle en løsning som kan ivareta både sivile og militære behov ved våre baser og flystasjoner. Fjernstyrte tårntjenester kan bidra til å sikre nødvendige luftrafikktjenester i hele konfliktspekteret fra fred til krig, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom