Norsk Kennel Klub

Venstres lovforslag om hundeavl har for snevre rammer

Del

To av Venstres stortingsrepresentanter, Alfred Jens Bjørlo og Ingvild Wetrhus Thorsvik, fremmet i sommer et lovforslag vedrørende regulering av hundeavl. Nå har forslaget vært på høring, og Norsk Kennel Klub (NKK) er blant dem som har gitt høringssvar. NKK støtter ikke forslaget slik det foreligger.

Vi ønsker en bedre regulering av hundeavlen i Norge, og det er prisverdig at Venstres representanter engasjerer seg i dette. Men forslaget legger opp til en detaljstyring med fokus på enkelte hunderaser og enkelte utfordringer. Dette blir et for snevert perspektiv, og vil først og fremst ramme den organiserte, ettersporbare hundeavlen, hvor store deler av populasjonene blir helsetestet. Dessuten er store deler av forslaget basert på påstander som ikke er forankret i forskning, slik også NMBU Veterinærhøgskolen skriver i sitt høringssvar.

Vi er forundret over at representantene foreslår konkrete tiltak som etter vår vurdering ikke er gjennomførbare for hundeavlen i Norge i dag. Vi i NKK mener en regulering av hundeavl på rasenivå medfører flere spørsmål enn svar, og at et forbud som det skisseres i forslaget ikke er veien å gå for å sikre ansvarlig avl og bedre helse for hundene våre. Denne oppfattelsen deler vi med Mattilsynet.

NKK stiller seg bak, og mener det er et sentralt premiss, som representantforslaget sier i punkt 6 – at regler for avl må gjelde for både rasehunder og blandingshunder, og uavhengig av hvor mange kull oppdretter får i året. NKK mener også at Mattilsynets forslag om å legge til grunn et krav om at oppdrettere skal være tilknyttet et avlsprogram er en bedre løsning enn å legge konkrete avlsverdier og/eller egenskaper inn i forskriften. Etter nærmere 50 år med sterkt helsefokus i hundeavlen, er NKKs erfaring at et avlsprogram må være et levende dokument, der ny kunnskap, forskning, problemstillinger og løsninger fortløpende kan innarbeides. Å legge konkreter inn i en forskrift vil kunne begrense en stadig utvikling av helsetesting, screening og forbedring av avlen.

Venstres representanter har også foreslått at inseminering av hund kun skal skje i unntakstilfeller. Dette har vekket undring hos mange av dem som har avgitt høringsuttalelse. Også NKK mener dette er et uklokt standpunkt.

NKK støtter ikke avl på hunder som mangler evnen til naturlig paring. Men inseminering av hund handler om mye mer enn dette. Det er flere gode grunner til å bruke inseminering i registrert, ansvarlig hundeavl, på lik linje som det benyttes i utstrakt grad hos produksjonsdyrene våre. Inseminering er et viktig og nyttig verktøy som blant annet bidrar til å vedlikeholde og utvide genpoolen for å redusere risikoen for begrenset genetisk variasjon.

Som vi har spilt inn i både høringsrunden til den nye dyrevelferdsmeldingen og statsbudsjett, er det behov for mer vitenskapelig kunnskap om norske hunders helse. Dersom målet er å få på plass flere estimerte avlsverdier for hund, slik representantene sier i sitt forslag, må det stilles forskningsmidler til rådighet. Det er også avgjørende for at NKK som avlsorganisasjon skal kunne oppfylle kravene i ny forskrift om hundeavl. Det kan være store forskjeller i både hunderaser, populasjoner og sykdommer fra land til land. Til tross for dette forskes det svært lite på norske hundepopulasjoner. Når hunden er en så viktig del av nordmenns liv, er det et tankekors at det mangler offentlige midler til forskning på hund.

NKK oppfordrer alle til å kjøpe valper som er registrert med stamtavle og helseopplysninger. På den måten kan vi forebygge uorganisert, useriøst og kynisk oppdrett. Samtidig kan vi systematisk og kunnskapsbasert avle frem stadig friskere hunder med forutsigbare egenskaper – generasjon for generasjon. Vi er av den oppfatning at en forskrift, som den som er under utarbeidelse, er et bedre redskap for å forbedre hunders helse enn et lovforslag. NKK støtter ikke, i liket med de faginstanser som har avgitt høringssvar, Venstres representantforslag i sin nåværende form.

Du kan lese hele NKKs høringssvar her.

Nøkkelord

Kontakter

Cecilie HolgersenAvdelingsleder marked og kommunikasjonNKK/avdeling marked og kommunikasjon

Tel:41541143cecilie@nkk.no

Bilder

Om Norsk Kennel Klub

Norsk Kennel Klub
Nordåsveien 5
1251 Oslo

http://nkk.no

Norsk Kennel Klub (NKK) er alle hundeeiernes organisasjon. Vi er stolte av å representere interessene til over 1,2 millioner nordmenn som lever med hund i husstanden – fra valpekjøpere og erfarne oppdrettere til alle som driver med jakt, sport og trening av hund.

Vår viktigste jobb er å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge. I nesten 125 år har NKK arbeidet målrettet og dedikert for å fremme godt hundehold, registrert, ansvarlig og kunnskapsbasert avl, og positive aktiviteter for alle hunder og hundeeiere. Alle våre frivillige bruker tid og store ressurser på helsearbeid og utvikling for de mer enn 250 hunderasene vi registrerer i Norge. Å ta vare på hunderasene våre er avgjørende for alle som jobber med eller lever for hund. Uten ansvarlig og organisert avl får vi ikke hundene vi kjenner i dag, hunder med egenskaper tilpasset den bruken hundene er ment for, enten det er familiehunder eller arbeids- /tjenestehunder. Ansvarlig og organisert avl er et ansvar som forplikter, og det skal vi levere på. For hundene og hundeholdets beste, slik at hunden kan ha en naturlig, ønsket og lykkelig plass i vårt liv.

Følg pressemeldinger fra Norsk Kennel Klub

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Kennel Klub på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Kennel Klub

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom