Kystverket

Vellykket opprydningaksjon ferdig i Oslofjorden

Del

Etter 16 måneder og 4,3 tonn oppsamlede pellets har Kystverket avsluttet den statlige pelletsaksjonen.

Foto: Kystverket
Foto: Kystverket

23. februar 2020 førte en storm helt sør i Danmark, til et utslipp av 13,2 tonn små plastkuler (pellets) fra en container om bord i skipet Trans Carrier. Utover i mars begynte de hvite plastkulene å dukke opp på strender i Norge og Sverige. Enkelte steder var mengdene så store at det ble brukt sugebiler til å fjerne kulene fra stranda. Omfanget av utslippet og frykten for at pelletsene kunne bli spist av fugl, fisk og andre vannlevende organismer, gjorde at Kystverket erklærte statlig aksjon for å hindre og begrense skader på miljøet. 

Nå er den statlige aksjonen avsluttet, og over 7600 liter med plastpellets - 4,4 tonn - er blitt plukket opp. Dette tilsvarer omtrent 20 millioner pellets, eller en tredjedel av utslippet.

- Vi er veldig fornøyde med hvor mye som er samlet opp. I tillegg til det som er registrert er det en del privatpersoner som har samlet opp, samt en større mengde i Sverige, sier Rune Bergstrøm, aksjonsleder i Kystverket.

Pelletsfunn 900 steder

Plastpellets ble påvist fra svenskegrensa (og i Sverige), inn til indre Oslofjord, ned langs Vestfold- og Telemarkkysten og helt ned til Lindesnes. Med god hjelp fra publikum, har det blitt meldt inn nesten 900 steder hvor det er funnet pellets. Alle disse lokasjonene er blitt sjekket ut gjennom aksjonen. På flere av disse har det vært små mengder som har blitt ryddet opp under befaring, og på 431 lokaliteter er det blitt gjort egne opprydningsaksjoner.

Aksjonen har pågått siden mars 2020, og i motsetning til en vanlig oljevernaksjon har mye av selve opprydningsarbeidet blitt gjort av organisasjoner som til daglig driver med å samle inn marint avfall i skjærgården. Oslofjorden friluftsråd har koordinert og hatt den daglige oppfølgingen av opprydningsteamene, og Statens naturoppsyn (SNO) har blitt brukt til å sjekke verneområder.

- Alle de ulike gruppene har stått på gjennom hele denne lange aksjonen, og uten den store innsatsen de har lagt i dette hadde vi ikke hatt et så positivt resultat som vi kan vise til i dag. Metoder for oppsamling av de små plastkulene har hele tiden blitt utviklet og forbedret. Mye lokal oppfinnsomhet og bidrag fra det ansvarlige rederiet har gjort sitt til at effektivitet i opprydningen hele tiden har blitt bedre, sier Bergstrøm.

Ville finne pellets i lang tid

Det norske rederiet som eier Trans Carrier har fulgt og støttet aksjonen hele veien. I tillegg har de finansiert, via Oslofjorden friluftsråd, opprydning av om lag 9 tonn annet marint avfall.

- Til tross for at vi nå har fjernet mye av plastpelletsen fra naturen vil en i lang tid kunne finne mindre mengder langs våre strender. Det ble også funnet pellets som ikke kom fra hendelsen med skipet Trans Carrier under oppryddingsarbeidet. Dette er et globalt problem, og Kystverket tar med seg mange nyttige erfaringer fra denne aksjonen, avslutter Bergstrøm.

Les mer på Kystverkets nettsider

Kontakter

Bilder

Foto: Kystverket
Foto: Kystverket
Last ned bilde
Foto: Miljøstiftelsen Elv og hav
Foto: Miljøstiftelsen Elv og hav
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

Øvelse Barents 2021 gjennomføres 2. juni1.6.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i mer enn 20 år med noen få unntak blitt gjennomført årlig. Russiske og norske beredskapsressurser øver i den sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. På grunn av koronapandemien ble øvelsen i fjor kansellert og det var usikkert om årets øvelse kunne gjennomføres. Det er nå klart at den gjennomføres som planlagt onsdag 2. juni.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom