Statnett

Vellykket grønn lånedebut fra Statnett

Del

Statnett har i dag fått utbetalt sine to første grønne obligasjonslån på til sammen 3,6 milliarder kroner. Det er stor interesse i markedet for grønn finansiering, og lånene fikk svært gode betingelser. Grønne obligasjonslån er rettet mot finansiering av tiltak med positiv klimaeffekt.

Illustrajonsbilde
Illustrajonsbilde

Grønne obligasjoner er lån som skal finansiere miljøriktige formål, og Statnetts grønne lån skal brukes på utbyggingsprosjekter som har positiv klimaeffekt. Denne gangen skal pengene gå til prosjektet Smestad-Sogn, som bidrar til at Oslo kan nå sine klimaambisjoner og bedrer forsyningssikkerheten i hovedstaden. De skal også gå til mellomlandsforbindelsen North Sea Link, som legger til rette for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi i Norge og Storbritannia.

For å kunne gå inn i markedet for grønne obligasjoner, har Statnett etablert et rammeverk som blant annet beskriver hvilke prosjekter som kan kvalifiseres som grønne. Statnett har også blitt kvalifisert av CICERO - Senter for klimaforskning, som mener at både selskapet og prosjektene våre har positiv klimaeffekt. CICERO ga Statnett karakteren mørkegrønn, som er den beste vurderingen det er mulig å oppnå.

- Dette er en milepæl som vi i Statnett er stolte av. Låneinvestorene ser verdien av vår rolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn, og de ser at vi utfører oppgavene våre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte. Dette er ikke bare viktig for samfunnet, men grønn finansiering lønner seg også økonomisk, sier konserndirektør for Konsern og Samfunn i Statnett, Knut Hundhammer.

Statnett har de siste årene styrket arbeidet med å redusere egne klimagassutslipp, bevare biologisk mangfold og sikre anstendige arbeidsforhold for alle som jobber i og for selskapet.

Lånene ble lansert for markedet tirsdag i forrige uke gjennom en investorpresentasjon for institusjonelle investorer. Betingelsene på lånene ble satt gjennom en budprosess blant investorer dagen etter. Om lag 45 investorer, de fleste skandinaviske, men også ikke-skandinaviske og spesialiserte "grønne" investorer, deltok med ordrer. - Den sterke interessen for Statnetts miljø- og samfunnsarbeid og Statnett som utsteder, gjorde at lånene oppnådde betingelser klart bedre enn markedsprisingen av Statnetts øvrige lån i markedet, påpeker Hundhammer.

- Statnetts samfunnsoppdrag er å sikre kraftforsyningen, bidra til verdiskapning og ikke minst legge til rette for elektrifiseringen av samfunnet. Gjennom det etablerte rammeverket for grønne obligasjonslån får investorer økt innsikt i at de bidrar med kapital i bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Denne typen transaksjoner gjør at investorer får mer konkret informasjon om hva de er med å finansiere. Mer kapital allokeres grønt, og det skapes arenaer med direkte dialog mellom investor og låntaker. Dermed gir dette en mening for alle parter, legger Hundhammer til.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrajonsbilde
Illustrajonsbilde
Last ned bilde
konserndirektør for Konsern og Samfunn i Statnett, Knut Hundhammer.
konserndirektør for Konsern og Samfunn i Statnett, Knut Hundhammer.
Last ned bilde

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Følg saker fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statnett

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom