Lundin Norway

Vellykket avgrensning av Alta-funnet i Barentshavet

Del

Injeksjons- og produksjonstester gjort med avgrensningbrønn 7220/11-3 AR viser at Alta-funnet på Lopphøgda i Barentshavet har gode strømnings- og reservoaregenskaper. Brønnen indikerer også kommunikasjon med funnbrønnen som ble boret i 2014.

Alta-funnet ble gjort i  2014 i utvinningstillatelse 609 på Lopphøgda i Barentshavet, der Lundin Norway er operatør.

Brønnen som nå er boret (7220/11- 3 AR) er en fordypning av avgrensningsbrønnen 7220/11-3 A som ble midlertidig plugget og forlatt i september 2015. Hensikten var å videre undersøke reservoaregenskapene i Ørn- og Falk-formasjonene under olje-vann kontakten for funnet. Brønnen påtraff flere soner med meget gode reservoaregenskaper.

To injeksjonstester ble utført med injekssjonsrater på 800 og 2 900 Sm3 sjøvann per strømningsdøgn i henholdsvis Falk- og Ørn-formasjonene. I tillegg ble det utført en produksjonstest i gass-sonen i nedre trias med en produksjonsrate på 595 000 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 64/64 tommer dyseåpning.

Trykkdata fra brønnene 7220/11-3, -3 A og -3 AR indikerer kommunikasjon med funnbrønnen 7220/11-1. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i alle brønnene. Resultatene fra avgrensningsbrønnene er viktige med hensyn på videre arbeid med å kartlegge østflanken av funnet. Etter funnbrønnen ble ressursgrunnlaget vurdert til mellom 14 og 50 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 5 og 17 milliarder Sm3 utvinnbar gass.  Ressursestimatet vil bli revurdert basert på de nye dataene.

Lundin Norway er i gang med mulighetsstudier for en samlet utbygging av Alta- og Gohta-funnene. Gohta ble funnet i 2013 og ligger om lag 20 kilometer sørvest for Alta. Det planlegges for videre konseptstudier i 2017. Dette arbeidet vil gå parallelt med arbeidet for å forstå reservoaregenskapene i begge feltene.

Lang fremtid i Barentshavet
Brønnen 7220/11- 3 AR er boret med den halvt nedsenkbare riggen Leiv Eiriksson. Riggen skal nå først bore Neiden-prospektet som ligger nord i samme utvinningslisens (PL609), før den fortsetter til Filicudi-prospektet i PL533. Lundin Norway har opsjoner for ytterligere inntil 6 brønner. Leiv Eiriksson er en vinterisert rigg som kan operere i Barentshavet hele året.

Lundin Norway legger opp til en langsiktig aktivitet i Barentshavet, og vi vurderer Lopphøgda til å bli vårt nye kjerneområde på norsk sokkel. Vi planlegger omfattende leteaktivitet her for de kommende årene og har tro på at det er mulig å gjøre flere økonomisk drivverdige funn i tillegg til Gohta og Alta. Vi deltar også i arbeidet med å utrede en mulig mottaksterminal for råolje på land i Finnmark.

Kontakter

Bilder

Om Lundin Norway

Lundin Norway
Strandveien 4
1366 Lysaker

+47 67 00 20 00https://lundin-energy-norway.com/

Lundin startet som et leteselskap, og har utviklet seg videre til en erfaren utbygger og driftsoperatør. I dag leter vi ikke bare etter olje og gass. Vi utforsker nye ideer og nye løsninger. Når vi finner det vi søker etter, blir vi litt bedre. Når vi ikke finner det, blir vi litt klokere.

Følg pressemeldinger fra Lundin Norway

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lundin Norway på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lundin Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom