OsloMet

Velkommen til seminar: Rehabilitering og helseteknologi - startskudd for nytt institutt

Del

Hva forventes av utdanninger, innovasjon og forskning i møte med fremtidens helsetjenestebehov? Velkommen til fagseminar på OsloMet 14. november.

Seminaret markerer oppstarten av et nytt og tverrfaglig institutt for rehabilitering og helseteknologi ved OsloMet, som samler fagmiljøene i fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag.

Pressen inviteres til å delta på seminaret. Ta gjerne kontakt for å avtale intervju.

Til gode for brukerne og helsetjenesten

 På samme måte som helsetjenesten ruster seg for fremtiden, må vi som driver med forskning og utdanning for å omstille oss og fremme nyskaping, samarbeid og tverrfaglighet. Med etableringen av det nye instituttet for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi ønsker vi å bidra til ny faglig innsikt, kunnskapsutveksling og utvikling som kommer helsetjenestene og brukerne til gode, sier dekan Gro Jamtvedt ved Fakultet for helsevitenskap.

Sammen med OsloMet-rektor Christen Krogh vil Jamtvedt presentere universitetets ambisjoner for det nye instituttet.

 Den nye organiseringen gir oss blant annet mulighet til å etablere felles praksisordninger hvor ergoterapeuter, ortopediingeniører og fysioterapeuter arbeider sammen, slik profesjonene også jobber sammen i klinikken, sier Jamtvedt, som særlig ser fram til at studentene skal bli bedre kjent med hverandres fagområder.

Tett på fremtidens rehabiliteringsteknologi

Et viktig mål med seminaret er å invitere samarbeidspartnere til dialog. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo kommune og Helsedirektoratet vil innlede om sine forventninger til utdanning, innovasjon og forskning på feltet.

Videre vil Norway Health Tech presentere hva de mener vil bli sentrale elementer i fremtidens rehabiliteringsteknologi.

Spørsmålet om hvordan vi kan sikre at utdanningen og forskningen er tett nok på praksis og fremtidens helseteknologi vil løftes fram i en paneldebatt.

Nye forskningsprosjekter

Fire av instituttets stipendiater vil gi et gløtt inn i sine forskningsprosjekter, som også vil synliggjøre noe av spennvidden i tematikk og kompetanse som finnes på det nye instituttet. Her vil vi høre om digital undervisning i utdanning av fysioterapeuter, nye modeller for hjemmebaserte tjenester til eldre, rehabilitering ved benamputasjon og prediksjon av sykefravær ved muskelskjelettplager.

Program for seminaret 

Tid: 14. november, kl. 14.00 - 17.00

Sted: Pilestredet 44, auditorium V130

Om instituttet

Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi har bachelorutdanninger innen fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag. I tillegg rommer instituttet seks masterspesialiseringer og fem forskningsgrupper i et bredt tverrfaglig miljø. Instituttet tilhører Fakultet for helsevitenskap.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom