Frelsesarmeen

Velkommen inn bak skjoldet!

Del

Når Frelsesarmeen legger ut sin årsmelding for 2019 er det enkeltmennesket som står i fokus. Gjennom historier, bilder og tall, vises resultatene av et mangfoldig arbeid til beste for enkeltmennesker. Vi ser også på hvordan vårt arbeid kan bidra til oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål.

Sarpsborg Korps mars 2019. Foto: Frelsesarmeen
Sarpsborg Korps mars 2019. Foto: Frelsesarmeen

– I over 130 år har Frelsesarmeen arbeidet for å utrydde fattigdom og sult, og kjempet for anstendig arbeid og mindre ulikheter blant folk. Det var derfor naturlig at Frelsesarmeen internasjonalt forpliktet seg på FNs bærekraftsmål, og Frelsesarmeen var også en del av sivilsamfunnets stemme i utviklingen av dem, sier kommandør William Cochrane, i innledningen til årsmeldingen. Cochrane var leder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene til og med 30. juni 2020.

Verdens mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, er på ingen måte noe nytt for Frelsesarmeen. The Salvation Army International Social Justice Commission (ISJC), som holder til i nærheten av FN-bygningen i New York, koordinerer innsatsen globalt.

Historiene

I årsmeldingen kan du lese om korpslederekteparet Siv og Eyfinn Joensen. De kjører og henter, handler, følger til lege og inviterer hjem til jul, som den naturligste ting i verden. Du kan lese om gatesykepleien i Bergen og om Binyam som deltok på retreat i Halden fengsel. I tillegg til å lese andre som fikk hjelp, enten det gjaldt jobb, utdanning, forsterhjem eller klær til bryllupet.

For å utføre oppdraget vårt, har vi delt arbeidet inn i elleve overordnede formålsaktiviteter. I årsmeldingen gir vi et overblikk over hvilke arbeidsområder vi har innen hver formålsaktivitet og hvordan det bidrar til at vi sammen når bærekraftsmålene. Vi gir også glimt fra arbeidet innenfor hver formålsaktivitet, i form av en artikkel fra vårt ukemagasin Krigsropet.

Våre tiltak og aktiviteter er delt inn i 11 ulike formålskategorier:

 • Nærmiljøkirker (korps)
 • Rusomsorg
 • Fengselsarbeid
 • Andre marginaliserte grupper
 • Barne- og familievern
 • Opplæring, utdanning og kompetanseheving
 • Eldreomsorg
 • Samfunnspåvirkning
 • Miljø
 • Arbeid og oppfølging
 • Bistand og nødhjelpsarbeid

Tallene

For dem som er mest opptatt av tallene kan vi nevne at vi er til stede i 110 lokalsamfunn, 1 346 personer kom i varig arbeid via Fretex og 226 startet på en utdanning. 2 688 barn og unge deltok på fritidsaktiviteter i regi av Frelsesarmeen. 160 frivillige besøkte jevnlig 221 familier med til sammen 450 barn som en del av vårt Home Start tilbud og vi har 61 foster- og beredskapshjem. Det var 54 000 besøk på vårt kontaktsenter for rusavhengige i Oslo og 6 921 liggedøgn på Gatehospitalet. Vi gjennomførte 4 183 besøk hos innsatte i norske fengsler og til sammen 2152 deltok på våre fengselsgudstjenester. Det ble servert 2 531 julemiddager, delt ut 21 324 julegaver og 14 873 husstander fikk mat til jul. 20 406 tonn tekstiler ble samlet inn og 900 000 plagg ble solgt til en gjennomsnittlig pris på 86 kroner.

 

Om virksomheten

 • 100 korps (nærmiljøkirker) med utstrakte tilbud til lokalsamfunnene, herunder barne- og ungdomsaktiviteter, kultur- og inkluderingstiltak for familier, enslige og eldre, matutdeling og andre tiltak for vanskeligstilte.
 • 74 sosiale institusjoner, omsorgssentre og virksomheter innen blant annet rusomsorg, barne- og familievern, ettervern, barnehager, fengselsarbeid, frivilligsentral, integrering, eldreomsorg og ulike lavterskeltilbud.
 • 5 heleide datterselskaper:
  • Fretex-konsernet
  • Rettferdig handel-selskapet Others AS
  • Frelsesarmeens Eiendommer AS
  • Frelsesarmeens Næringseiendom AS
  • Frelsesarmeens Offiserskole AS
 • 11 gjenbruksbutikker utenfor Fretex-konsernet
 • Jeløy folkehøyskole

Frelsesarmeens territoriale hovedkvarter for arbeidet i Norge, Island og Færøyene er lokalisert til Kommandør T. I. Øgrims plass 4 i Oslo.

Fretex-konsernets hovedkontor ligger i Sandnes. Konsernet Fretex består, i tillegg til morselskapet, av de heleide datterselskapene Fretex Jobb og Oppfølging AS, Fretex Pluss AS og Fretex Miljø AS. I tillegg består det av det deleide datterselskapet Fretex International AS (51 %), som eies sammen med Frelsesarmeen Sverige (49 %). Fretex Miljø har sitt hovedkontor i Oslo.

 

Medlemmer, ansatte og frivillige

Frelsesarmeen besto 31.12.2019 av 1.777 ansatte hvorav 142 offiserer i totalt 1.845 årsverk, i tillegg til et stort antall frivillige.

Vi har følgende medlemskategorier:

4249 soldater (-3 %)
1759 tilhørige (+2 %)
1227 (+/-0%) (1232) trossamfunnsmedlemmer
2686 (+17%) (2684) medlemmer i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)

En soldat er et medlem som kan bære Frelsesarmeens uniform. En soldat bekjenner kristen tro og ønsker å synliggjøre Guds kjærlighet. Å underskrive soldatpakten viser vilje til å vokse som kristen, og å leve etter Guds ord med Jesus som eksempel. En soldat ønsker med ord, handling og økonomi å arbeide for å utføre Frelsesarmeens oppdrag. En tilhørig er et medlem som identifiserer seg med Frelsesarmeens oppdrag. Den som blir tilhørig uttrykker vilje til å delta i og støtte arbeidet. En tilhørig bekjenner troen på Jesus, og vil ha ham som eksempel for sitt liv. Et trossamfunnsmedlem er kirkerettslig medlem og medfører at Frelsesarmeen får statsstøtte for medlemskapet. En kan være dette uavhengig av om man er soldat, tilhørig eller ingen av delene.

Om Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse, en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet. Frelsesarmeen ser på mennesket som en helhet med fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Alle mennesker er skapt av Gud og har derfor ukrenkelig verdi. Frelsesarmeen har derfor helt siden starten sett forkynnelse og nestekjærlighet som to sider av samme sak. Frelsesarmeen er åpen for alle, både når det gjelder hjelpetilbud, aktiviteter og arrangementer. Våre røtter går tilbake til William og Catherine Booth i London i 1865. Frelsesarmeen kom til Norge i 1888.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sarpsborg Korps mars 2019. Foto: Frelsesarmeen
Sarpsborg Korps mars 2019. Foto: Frelsesarmeen
Last ned bilde

Lenker

Om Frelsesarmeen

Frelsesarmeen
Frelsesarmeen
Postboks 6866 St. Olavs Plass
0130 Oslo

22 99 85 00http://www.frelsesarmeen.no

Frelsesarmeen er en global, kristen bevegelse med et utstrakt sosialt engasjement. I over 130 land tilbyr vi "suppe, såpe og frelse" for å møte folks fysiske, psykiske og åndelige behov.

Vi er pionerer på flere viktige områder i utviklingen av velferdsstaten, og har inngående kunnskap om utfordringer og behov på samfunnets skyggesider. Vi driver omlag 250 virksomheter i Norge innenfor en lang rekke arbeidsområder, hvor de største er fattigdomsbekjempelse gjennom arbeidsformidling, rusomsorg, tjenester for barn, unge og familier, gjenbruk samt nærmiljøkirker (korps) med et utstrakt fritids-, hjelpe- og aktivitetstilbud til lokalsamfunnene.

Følg pressemeldinger fra Frelsesarmeen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frelsesarmeen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frelsesarmeen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom