Byggenæringens Landsforening

Velg byggenæringen!

Del

Søknadsfristen til videregående opplæring er rett rundt hjørnet. Byggenæringen har behov for flere folk for å bidra til å løse mange store oppgaver. Vi klarer ikke dette uten at flere ungdommer velger vår næring og vi ønsker også at flere jenter velger oss.

Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL
Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL

Alle barn og ungdom i dag vokser opp med å se gravemaskiner i forbindelse med veiarbeid og eller bygging av et eller annet slag, om ikke rett uten stuedøra så i nærheten. Det er fordi byggenæringen har hatt mye å gjøre over lang tid. Bygging har blitt en del av normaltilstanden flere steder, men det er fortsatt mange oppgaver som gjenstår. 

En evighetsnæring

Byggenæringen spiller en viktig rolle når det gjelder hvordan vi skal møte klimaendringer, økende grad av urbanisering og sørge for at husene vi bor i, og byggene vi ferdes i, holder den standarden de skal ha gjennom hele livsløpet. Man kan se på byggenæringen som en evighetsnæring. Det vil være topp og lavkonjunkturer, men det vil alltid være behov for å bygge, rehabilitere og vedlikeholde, og vi får stadig endrete behov som skaper jobber i byggenæringen.

Det har aldri vært større satsing på bygging av samferdsel som nå, og mange av prosjektene som skal bygges er langt fra påbegynt. Krav om bedre trafikkavvikling er også et resultat av urbaniseringen og behovet for å knytte Norges langstrakte land bedre sammen. Det skal bygges en god del vei, mye mer jernbane og flere broer og tuneller, dette vil også gi mange interessante muligheter for de som ønsker å jobbe i vår næring

En næring i endring

I dag står blant annet byggesektoren for hele 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden. Et våtere og villere klima og stadige strenger krav til utslipp utfordrer også hvordan vi bygger og hvor vi bygger. Dette forskes det på og arbeides med for å komme frem til bedre, og metoder som vil være mer klimavennlige.

For å løse alle oppgavene i vår næring trenger vi at flere ungdommer velger oss. Vi ser ut fra søkertall de siste årene at pilen går riktig vei, men vi har fortsatt mye å gå på for å dekke bedriftenes behov for fagarbeidere, som vi anslår er cirka 8 500 fagarbeidere og håndverkere og cirka 1 500 ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører. I tillegg trenger vi folk som har kompetanse innen blant annet digitalisering, miljø og energi.

Interesse for teknologi?

Byggenæringen er i en spennende utvikling både teknologisk og digitalt. Synes din datter eller sønn det er spennende med minecraft, gaming, VR, droner, 3D tegning- og printing, programmering, og roboter? Det er et stort behov for folk som behersker den teknologiske utviklingen. I Norge er vi i front når det gjelder å ta i bruk blant digitale 3D-modeller – såkalt BIM som gir oss informasjon om det vi skal bygge. VR-brillene gjør det lettere for kundene å følge byggingen og påvirke valg av løsninger underveis. Det brukes også droner til å overvåke byggeplasser og det er utviklet roboter som kan bidra inn i byggeprosessen. 

Vi ønsker også større mangfold 

En utfordring i dag er at det er for få jenter i byggenæringen. Dette handler nok mye om kultur, holdninger og tradisjoner. Dette er en trend vi ønsker å snu fordi vi vet at det finnes mange muligheter for alle i vår næring, og vi har ikke råd til bare å rekruttere halvparten av talentene. Vi mener også at jentene skal være med å forme det fysiske miljøet vi omgir oss med – alt fra hus, næringsbygg, sykehus, skoler, sykehus til store samferdselsprosjekter som binder landet mer sammen og skaper gode bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Det er flere gode krefter som jobber for å sette kjønnsbalanse i egne yrker på dagsordenen. NHO- og NITO-prosjektet «Jenter og teknologi», turnerer landet rundt for å møte jenter på ungdomsskoletrinnet. Flere bransjer i byggenæringen har også tatt egne initiativ til egne kvinnenettverk - som for eksempel Ingeborg-nettverket for kvinnelige rørleggere. Vi vet det krever guts å gå mot strømmen i utdanningsvalg. BNL har også startet et arbeid for å bidra til å gjøre bedriftene mer bevisste på hva som skal til for å fremstå som gode alternativ for all ungdom.

Få en spennende jobb!

Å velge en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen, gir gode muligheter for å få en spennende jobb. Dette gjelder enten man tar fag-/svennebrev eller videreutdanning ved en teknisk fagskole, en høgskole/universitet.  1. mars er fristen for å velge videregående opplæring. Vi håper at flere ungdom velger bygg- og anleggsteknikk.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL
Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL
Last ned bilde

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom