Fagforbundet

Velferdsselskap dømt til å etterbetale millioner til medlemmer av Fagforbundet

Del

Sju medlemmer av Fagforbundet har vunnet over velferdsselskapet Baos AS i en dom fra i Drammen tingrett. Omsorgsarbeiderne har vunnet fram på alle punkter. Baos er dømt til å etterbetale dem flere millioner kroner.

 Fagforbundsmedlemmene har jobbet som miljø- og omsorgsarbeidere knytta til psykiatri og funksjonshemminger. De har arbeidet som selvstendig næringsdrivende, men gikk til retten med krav om faste ansettelser og etterbetaling av ytelser de skulle hatt som arbeidstakere. Fordi de ikke har vært klassifisert som arbeidstakere, har ikke omsorgsarbeiderne fått den beskyttelsen som arbeidsmiljøloven og andre vernelover gir ansatte.

– Disse omsorgsarbeiderne har vært maskert som selvstendig næringsdrivende, samtidig som de er blitt strippet for de rettighetene som fast ansatte har. De har blitt fratatt retten til regulert arbeidstid, overtidsbetaling, sjukelønn, yrkesskadeerstatning, pensjon og vern mot oppsigelse og annen urimelig behandling, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Må etterbetale millioner

Den enstemmige dommen fra Drammen tingrett slår fast at alle de sju saksøkerne er å regne som arbeidstakere, og at de skulle vært ansatt av selskapet. Baos dømmes til å etterbetale 2 552 897 kroner, for arbeid fram til 30. november 2018.
I tillegg skal det beregnes erstatning for arbeid utført fra desember 2018, og ikke minst skal de få utbetalt feriepenger og etterinnmeldes i tjenestepensjonsordning.

Disse punktene utgjør tilsammen over 3 millioner kroner, viser et overslag fra Fagforbundet. Dette innebærer at de sju saksøkerne skal ha etterbetalt tilsammen vel 5,5 millioner kroner.

Omsorgsarbeiderne blir tilkjent 5000 kroner hver i oppreisningserstatning, som følge av uaktsomhet fra Baos. Baos må dekke saksøkernes sakskostnader på tilsammen 2,5 millioner kroner.

Kamp for anstendig arbeidsliv

– Vi er glade for at vi vant i retten, og at dommen er så krystallklar. Samtidig er vi takknemlige for at våre sju medlemmer har ført kampen for alle dem som vil ha et anstendig arbeidsliv. Fagforbundet kan ikke leve med arbeidsforholdene vi har sett i Baos, og som dessverre synes å være standarden i den private velferdsbransjen. Vi håper denne dommen setter en stopper for andre selskap som utnytter vanlige arbeidsfolk for å hente ut profitt fra velferden, sier Mette Nord.

Ferie er fundamental rettighet

Advokat Kjetil Edvardsen i Tenden Advokatfirma har ført saken for Fagforbundets medlemmer:

– Vi mener dommen er korrekt. Drammen tingrett ser at alminnelig arbeid i omsorgssektoren skal utføres av ordinære arbeidstakere, og skriver en dom i samsvar med dette. Vi er fornøyde med at Drammen tingrett beregner de økonomiske kravene på en måte som innebærer at arbeidstakerne får full etterbetaling, sier advokat Edvardsen.

Han mener det er særlig interessant at Drammen tingrett mener at krav på feriepenger ikke foreldes, og overføres fra år til år.

– Det er sjelden ferieloven blir vurdert i en slik kontekst. Arbeidsgivere bør notere seg at det utmåles oppreisningserstatning til arbeidstakerne som følge av uaktsomme brudd på ferieloven. Dommen viser at rett til ferie og feriepenger er en fundamental rettighet som står særlig sterkt, sier Edvardsen, som forventer at Baos aksepterer dommen.

«På kanten av loven»

Dommen kan få store økonomiske konsekvenser for Baos, fordi det i dag er omlag 75 oppdragstakere knyttet til selskapet. Retten drøfter også om det skal ha noen betydning for dommen at det kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for selskapet. Dette avviser retten fullstendig, og viser blant annet til at Baos visste at "de opererte på kanten av loven".

– Drammen tingrett har en helt annen, og etter min mening langt mer treffende tilnærming til vernelovene enn Oslo tingrett hadde i Stendi-saken, fra august i år. De arbeidsgivere som fremdeles opererer i strid med arbeidsmiljøloven må snarest endre praksis for å unngå betydelige økonomiske krav fra feilklassifiserte arbeidstakere, sier Edvardsen.

Fristen for å anke saka er én måned.

Kontakter

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte15.4.2020 16:22:42 CESTPressemelding

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjon i barnehagesektoren. Nord mener at hvis de ansatte gis tillit så vil de finne forsvarlige måter å utvide barnehagetilbudet på framover.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom