NHO Service og Handel

Velferdsmiks ga økt kvalitet på sykehjem i Oslo

Del

Ny rapport viser at velferdsmiks har hatt en meget positiv effekt på kvalitet på sykehjem i Oslo.

Rapporten "Kvalitet ved sykehjem i Oslo 2016-2018" er skrevet av Rambøll Management Consulting på oppdrag for NHO Service og Handel. Rapporten ble sluppet 6. september 2019. Den benytter Oslo kommunenes egne tall, kartlegger og analyseret utviklingen i kvalitetsindikatorer ved sykehjem for ulike driftsformer. Analysen baserer seg på data fra pårørendeundersøkelser og objektive kvalitetsindikatorer. Dette er den tredje rapporten NHO Service og Handel har fått utarbeidet om kvalitet ved sykehjem i Oslo.

Alle hevet seg
En velferdsmiks, med en blanding av private, ideelle og kommunal drift, har gitt Oslo gjennomgående høy kvalitet og kommunens egen drift har hevet seg, slik at det nå er liten forskjell på offentlig og privat. Dette er bildet når man ser på kvalitetsindikatorer. Når man ser på pårørendeundersøkelser kommer de private og særlig de ideelle best ut, men avstanden til kommunens egen drift er ikke stor.

Sammenligner årets rapport fra Rambøll med resultatene med Ny Analyses rapport i 2016 kan man se en betydelig kvalitetsøkning i kommunens drift.

De ideelt drevne sykehjemmene gjør det noe bedre på mat, trivsel og miljø, enn øvrige private. Rapporten dokumenter også at den generelle brukertilfredsheten med ideelle og komersielle er bedre enn med kommunens egne drevne.

- Gir kommunen merverdi
- Rapporten viser tydelig den positive effekten som velferdsmiksen Oslo har hatt i eldreomsorgen. Det har gitt kommunens sykehjem økt kvalitet i alle eierformer. Det gjelder ideelle, kommersielle og de kommunen drifter selv. Det er skapt merverdi i opplevd kvalitet hos brukere og pasienter, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel.

Rapporten fra Rambøll dokumenterer at private og private ideelle sykehjem tilfører verdi for pasienter, brukere og pårørende.

- Dette er viktig å ta med seg i en høylytt diskusjon hvor noen partier ønsker å kaste private tjenesteleverandører av sykehjem på dør, ikke fordi de ikke leverer kvalitet, men fordi man er imot dem av ideologiske årsaker, sier Kaltenborn.

- Hverken pårørendeundersøkelser, eller objektive kvalitetsindikatorer forteller alt om kvaliteten ved sykehjemmene, hverken pleiemessig eller hvordan pasienter og pårørende opplever den. Alt kan ikke måles. Men måler vi ingenting vet vi heller ingenting. Oslo skal ha ros for å ha gått foran i mange år, og målt kvalitet ved sine sykehjem, sier Kaltenborn.

Frognerhjemmet og Fagerborghjemmet
To sykehjem som kommer spesielt godt ut er Frognerhjemmet på alle hovedkategorier i pårørendeundersøkelsen i 2018. Sykehjemmet måtte imidlertid stenge ved årsskiftet 2018/2019 da det ikke levde opp til anbudskriterier fra Oslo kommune knyttet til bl.a. bad og toalett på rommene, samt ventilasjon. Sykehjemmet ble drevet av en stiftelse knyttet til Frogner menighet.

Fagerborghjemmet er blant topp to i rapporten med høyest kvalitet for de fleste av hovedkategoriene i pårørendeundersøkelsen i 2018. Fagerborghjemmet var det første i Oslo, som baserte seg på den såkalte «Lotte-modellen», hvor sykehjemmet først og fremst er et hjem for beboerne. Sykehjemmet drives av Unicare Omsorg på kontrakt frem til 1. april 2021.

Se rapporten (pdf)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om NHO Service og Handel

NHO Service og Handel
NHO Service og Handel
Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27
0307 Oslo

+47 23 08 86 50http://www.nhosh.no

NHO Service og Handel er en av de to største landsforeningene i NHO. NHO Service og Handel har 2.600 bedrifter med 6.800 virksomheter og 87.650 årsverk. Bransjene er: Arbeid og inkludering, Bemanning og Rekruttering, Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), Helse og Velferd, Renhold og Eiendomsservice, Sikkerhet og Beredskap, Handel, samt Frisør og Velvære. 

Følg saker fra NHO Service og Handel

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Service og Handel på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Service og Handel

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom