Mattilsynet

Velferden for slaktegrisen i Rogaland er ikke god nok

Del

For mange som driver med slaktegris følger ikke opp syke og skadde dyr godt nok. Mange slaktegrisbønder er heller ikke flinke nok til å forebygge problemer med dyrevelferden.

Dette er hovedkonklusjonene i Mattilsynets sluttrapport etter tilsyn med slaktegris i Rogaland.

Mattilsynet har det siste året vært på uanmeldt tilsyn i 228 besetninger med slaktegris. Inspektørene fant ett eller flere avvik i 166 av disse besetningene. Det utgjør 73% av dyreholdene.

 De viktigste funnene

  • 97 besetninger fikk hastevedtak for dårlig oppfølging av syke og skadde dyr.
  • 72 besetninger fikk enten varsel om vedtak, eller endelig vedtak om manglende rotemateriale (dvs høy, halm e.l. som grisen trenger for å utøve normal atferd).
  • 53 besetninger hadde ingen avvik.

 Det går i riktig retning, men langt igjen før dyrevelferden er god nok

Sluttrapporten viser en positiv utvikling når det gjelder å ivareta syke og skadde dyr. Antall besetninger som får hastevedtak for håndtering av syke og skadde dyr har sunket fra
50% til 29% i løpet av prosjektperioden.

 -Næringen tar utfordringene på alvor, men det er fremdeles for mange avvik. Næringen må holde trykket oppe for å få på plass forbedringer for slaktegrisen, her er det mye igjen før grisen har den slik den bør ha det, sier Fjetland.

Han påpeker at det er fullt mulig å drive godt og følge kravene som regelverket setter, og viser til at over 53 besetninger hadde alt i orden da Mattilsynet var på tilsyn.

Rakk ikke tilsyn i alle dyreholdene

Ambisjonen var å rekke over alle 581 dyrehold med slaktegris i løpet av prosjektperioden, det har Mattilsynet ikke greid. De er likevel trygge på at resultatene i rapporten gir et riktig bilde av situasjonen for slaktegrisen i Rogaland:

 -Vi har ikke varslet noen av tilsynene på forhånd. På denne måten mener vi at vi har avdekket flere brudd på dyrevelferden enn vi ville ha gjort ved varslede tilsyn. Vi mener resultatene i prosjektet gir et riktig inntrykk av hvordan grisen i Rogaland har det i hverdagen, sier Fjetland.

Den viktigste årsaken til at Mattilsynet ikke rakk tilsyn hos alle var at de gjorde mange alvorlige funn som krevde mye oppfølging.

 Kontaktperson i Mattilsynet:

  • Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynet region Sør og Vest, mob 414 30 709
  • Hege Robberstad, kommunikasjonsrådgiver region Sør og Vest, mob 92 62 16 76
  • Pressevakt i Mattilsynet, mob 46 91 29 10

Bilder

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Fraråder bruken av alle produkter fra Vernacare merket «OASIS» grunnet smitterisiko9.4.2022 09:31:44 CEST | Pressemelding

Det pågår et utbrudd i landets sykehus med bakterien Pseudomonas aeruginosa. Bakterien stammer fra flere produkter fra Vernacare merket «OASIS». Mattilsynet har avdekket at produsenten og importøren ikke har god nok oversikt over hvilke produkter som potensielt kan være kontaminert, og ber derfor alle helseinstitusjoner og eventuelle privatpersoner om å ikke bruke produktene inntil videre.

Trekker engangs vaskekluter med ulovlig innhold av bakterier23.3.2022 09:14:09 CET | Pressemelding

Mattilsynet har blitt varslet av FHI om at et pågående smitteutbrudd i over 30 sykehus i Norge kan knyttes til en spesiell type engangs vaskekluter som brukes i helsetjenesten. Foreløpige laboratorieanalyser viser at disse kan være forurenset med en bakterie som heter Pseudomonas aeruginosa. Selv om dette er en vanlig bakterie som finnes overalt i naturen, kan den gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar. Derfor trekkes nå produktene fra markedet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom