Kulturtanken

Veien videre, neste generasjons kulturpolitikk 17.november

Del

17.november arrangeres konferansen "Veien videre, neste generasjons kulturpolitikk". Målet med konferansen er å løfte barn og unges perspektiv og behov inn i arbeidet med å gjenreise norsk kulturpolitikk etter pandemien.

Norsk Kulturråd og Norsk filminstitutt jobber med å kartlegge og analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren og vurdere hvordan sektoren kan gjenoppbygges og styrkes i tiden etter 2021. Kultursektoren har vært involvert i flere runder og det har vært gjennomført publikumsundersøkelser. Nå løftes barn og unges perspektiver inn i gjenoppbyggingsarbeidet.

Kultur- og likestillingsministeren åpner konferansen:

- Jeg er glad for at Kulturtanken løfter barn og unge inn i gjenåpningsarbeidet av kultursektoren etter korona. I samarbeid med Norsk Kulturskoleråd, Ungdom og fritid, Ung Kultur Møtes (UKM), Medietilsynet, Norsk filminstitutt og Norsk Kulturråd jobber Kulturtanken for at vi skal ha et levende og vitalt kulturliv i morgen, og da er det helt avgjørende at vi når og engasjerer barn og unge i dag, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

På konferansen presenteres oppdatert kunnskap om barn og unges kulturbruk, som i stadig større grad foregår på digitale plattformer. Vi belyser også hva barn og unges kulturbruk betyr for kulturpolitikken og hvilke utfordringer og muligheter det representerer for kultursektoren.
Kunnskapen kommer i stor grad fra barn og unge selv; mer enn 100 av landets kommunale ungdomsråd har gitt innspill om hva de mener må til for å nå og engasjere flere barn og unge etter korona.

Konferansen finner sted den 17. november, i Riksteaterets store sal i Nydalen i Oslo og det vil være både fysisk og digitalt publikum.

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor
Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor
Last ned bilde

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/