Statens vegvesen

Veiarbeid på Storslett bru på E6

Del

Statens vegvesen skal utbedre en skade på Storslett bru på E6 i Nordreisa. Det får konsekvenser for trafikken nattestid.

Storslett bru på en vakker sommerdag. Fugen som er skadet kan skimtes like ved bilen på bildet. Foto: Statens vegvesen.
Storslett bru på en vakker sommerdag. Fugen som er skadet kan skimtes like ved bilen på bildet. Foto: Statens vegvesen.

Arbeidet med vedlikehold av brua starter opp i løpet av helga, og vil i all hovedsak foregå nattestid mellom klokka 21.00 og 06.00. Vedlikeholdsarbeidet er planlagt å ta inntil to uker.

Brua vil ha ett kjørefelt åpent mens arbeidet pågår, og trafikken blir lysregulert. I perioder på inntil to timer midt på natta kan brua bli helt stengt.

– Storslett bru har fått en skade på fugen på vestsida av brua. Dette må utbedres snarest mulig før skaden utvikler seg, sier senioringeniør Tor Knedahl i Statens vegvesen.

Nattarbeid og støy

Storslett bru ligger i kommunesenteret i Nordreisa, og har en gjennomsnittlig trafikk på 5000 kjøretøy i døgnet. For at trafikken på E6 skal flyte best mulig, blir arbeidet utført om natta.

– Det vil bli noe støy fra arbeidet. De som bor i nabolaget, kan dessverre oppleve å bli forstyrret mens arbeidet pågår. Vi håper naboene er tålmodige.

– Det er mørkt, og de som arbeider på brua jobber svært nært trafikken. Vi oppfordrer bilistene til å være oppmerksomme og ta hensyn, slik at arbeiderne får jobbe effektivt og ikke minst trygt, sier Knedahl.

Arbeidet utføres av Visinor Rehab på oppdrag fra Statens vegvesen.

Ny bru kommer

Det skal bygges ny bru på E6 over Reisaelva. Denne skal erstatte de nåværende bruene fra 1955. Arbeidet med ny bru starter i løpet av året, og er planlagt å være ferdig i 2025.

– Selv om det kommer ny bru om noen få år, er det svært viktig at vi gjør nødvendig vedlikehold slik at dagens bru håndterer trafikkmengden og holdes åpen. Omkjøringsvegen er som kjent fryktelig lang, avslutter Tor Knedahl.

Oppdatert informasjon om trafikkbegrensninger på Storslett bru mens arbeidet pågår finner du på 175.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Storslett bru på en vakker sommerdag. Fugen som er skadet kan skimtes like ved bilen på bildet. Foto: Statens vegvesen.
Storslett bru på en vakker sommerdag. Fugen som er skadet kan skimtes like ved bilen på bildet. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.