Statens vegvesen

Vegvesenet skal godkjenne motorsportarrangement

Del

Statens vegvesen har fått ansvar for å godkjenne motorsportsarrangement. Flere kan få arrangere trening og stevner på lukket bane, eller avsperret område, etter søknad.

Arrangører kan søke via denne nettsiden:

Søk om å arrangere motorsportarrangement | Statens vegvesen

Reglene om å drive med motorsport på lukket bane skal sikre at organisert trenings- og konkurransekjøring foregår i trygge rammer. Det er også et ønske om å kanalisere ekstremadferd vekk fra offentlig veg og over på bane.

Det er derfor åpnet for aktiviteter som banedager og sikkerhets- og kjøretreningskurs på lukket bane.

Ny bestemmelse i vegtrafikkloven

Stortinget har endret vegtrafikkloven § 6 sjette ledd som nå lyder:

«Fartsgrensene gjelder ikke for konkurransekjøring, trening til konkurransekjøring eller annen organisert kjøring som med Statens vegvesens tillatelse holdes på særskilt bane eller veg som stenges for all annen trafikk. Statens vegvesen kan i tillatelsen stille vilkår i samsvar med lovens formål.»

Flere arrangører

Loven åpner for organisert kjøring på lukket bane, og for at flere forbund skal kunne drive med motorsport. Arrangører må ha et reglement som sikrer at kjøring på lukket bane eller annet avsperret område organiseres og gjennomføres på en sikker måte for førere, andre deltakere, funksjonærer og tilskuere.

Kontakter

Pressevakt Vegdirektoratet

* Vegdirektør
* Transportregelverk
* Teknologiutvikling
* Forhandlinger bypakker
* Overordnet styring og ledelse av Statens vegvesen
* Pressevakt også for divisjonene IT og Fellesfunksjoner

Tel:902 68 143pressevd@vegvesen.no

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Les mer Om Statens vegvesen | Statens vegvesen

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom