Statens vegvesen

Vegvesenet planlegger ny Rv. 4 Oslo-Gjøvik

Del

Statens vegvesen har startet arbeidet med å planlegge ny riksveg 4 fra Oslo til Gjøvik.

Torsdag møter utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen Stor-Oslo nord alliansen. Senere samme dag møter områdedirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, utbygging sør-øst politikere, Norges lastebil eierforbund og andre pådrivere for å bygge ny riksveg fra Gjøvik og inn mot Oslo i Riksveg 4 forum.

I de to møtene vil Davik og Foss fortelle at Statens vegvesen har startet arbeidet for å finne de beste løsningene for trafikken på Rv. 4 og folk som bor langs vegen fra Gjøvik og inn mot Oslo. Arbeidet blir mer krevende jo nærmere Oslo en kommer. Samtidig er det gjennom Nittedal og inn i Oslo forsinkelsene er størst for trafikken inn mot Oslo.

- Vi må finne en løsning som får næringstransporten inn til Alnabru, uten at vi får mer persontrafikk inn mot Oslo. Det skal vi klare, sier Davik.

I første omgang vil Vegvesenet diskutere med kommunene hvordan partene i felleskap skal gjennomføre det formelle planarbeidet.

Nittedal

Det er også flere valg som tas gjennom Nittedal.

- Vegvesenet har gjennomført flere møter med Nittedal kommune. Dialogen er god. Jeg har stor tro på at vi skal finne løsninger som ivaretar hensynet til Nittedal og trafikken gjennom kommunen, sier Davik.

Lenger nord er fellesstrekningen med Rv.4 og E16 fra Roa til Grua enklere å bygge ut til en motorveg som er dimensjonert for trafikken.

 Vegvesenet prioriterer Rv. 4

Riksveg 4 er en av sju strekninger som Vegvesenet prioriterte i arbeidet med Nasjonal transportplan. Valget av strekninger bygger på en forutsetning om at økt fremkommelighet utvider bo- og arbeidsmarked og er av stor betydning for næringslivet.

 Vegvesenet prioriterer utvikling av lange strekninger i regioner med stor verdiskapning hvor næringen er avhengig av veitransport for å nå markedene.

 - Det er viktig å få startet arbeidet med utbedring av Rv. 4 i den neste 6 årsperioden. Før vi gjør det må planarbeidet etter plan- og bygningsloven være klart.Vegen spiler en viktig rolle i utviklingen av bo- og arbeidsmarked og næringsliv på det sentrale Østlandet med Raufoss-systemet i midten. Utbygging vil korte ned reisetid med 30 minutter, sier Davik.

Mandag 23. august signerer han kontrakten med Hæhre/Isachsen for strekningen Roa-Gran. 

Kontakter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom