Statens vegvesen

Vegvesenet: Kan kutte halv milliard med smal firefelt på Rv.4

Del

Statens vegvesen mener det er mulig å kutte kostnadene på ny riksveg 4 fra Gjøvik til Mjøsbrua med en halv milliard kroner når regjeringen åpner for smalere motorveger med fire felter.

Statens vegvesen og planleggingsleder Jon Rabben Lundby mener smal fire felt på Rv.4 Gjøvik-Mjøsbrua vil kutte kostnadene med en halv milliard kroner.
Statens vegvesen og planleggingsleder Jon Rabben Lundby mener smal fire felt på Rv.4 Gjøvik-Mjøsbrua vil kutte kostnadene med en halv milliard kroner.

Rv.4 Oslo-Mjøsbrua er en av strekningen regjeringen viser til, hvor det kan være aktuelt med den nye vegstandarden. Statens vegvesen er nå ferdige med det første steget på planleggingen av den nordligste vegstrekningen på Rv.4. Det såkalte planprogrammet viser hva og hvordan Vegvesenet skal planlegge motorvegen fra Mjøsbrua til Hunndalen.

- Smalere vegskuldre gjør at vi kan kutte kostnadene med 18 prosent på strekningen på hver side av tunnelen. Slik kan vi ta ned kostnadene fra 5,4 milliarder til 4,9 milliarder, sier planleggingsleder Jon Rabben Lundby i Statens vegvesen Utbygging.

Smalere bruer

Det er særlig smalere konstruksjoner som gjør jobben rimeligere. Det skal bygges seks ulike bruer på strekningen. Samtidig ligger det et ytterligere potensiale for innsparinger og gode løsninger gjennom tidlig involvering av entreprenør.

Lundby har tatt med seg et bredt faglig miljø fra Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen. Det siste halve året har vegeksperter fra hele landet satt seg inn den nye motorvegen.

- Gjennom konseptvalgutredningen fra 2016 har vi et svært godt grunnlag til å finne fram til de beste løsningene for ny trafikksikker og raskere veg på Rv.4, sier Lundby.

Godt samarbeid

Vegvesenet samarbeider godt med Gjøvik kommune og Innlandet fylkeskommune om ny Rv.4, spesielt med tema Gjøvik by og trafikkavviklingen der. I 2021 vil dette samarbeidet forsterkes og utvides med å tilknytte Fylkesmannen i Innlandet og Norges vassdrags og energidirektorat.

- Et tett og godt samarbeid med berørte offentlige instanser er et av suksesskriteriene for planleggingen av Rv.4, sier Lundby.

Det er særlig arbeidet med å håndtere problematikken med fremtidig trafikkavvikling på lokalvegnettet, dyrka mark, bebyggelse og naturmangfold som Vegvesenet skal løse sammen med de andre offentlige aktørene.

Stensbye inn som prosjektleder

Lundby får god drahjelp i 2021 i arbeidet med kommunedelplanen. Vegvesenet styrker Rv. 4 laget med den meget erfarne prosjektlederen Taale Stensbye. Stensby har vært prosjektleder for E6 utbyggingen langs Mjøsa, ny Rv 3/23 Løten-Elverum. Før det satt han i toppledelsen i Statens vegvesen, Region øst som strategisjef. Nå går Stensbye inn som prosjektleder for arbeidet med kommunedelplanen for Rv. 4 Gjøvik-Mjøsbrua.

- Utbyggingen av E6 langs Mjøsa og riksveg 3/25 er gjennomført svært kostnadseffektivt og raskt med en meterpris lavere enn andre sammenlignbare vegprosjekter i Innlandet. Det skyldes god planlegging, og god gjennomføring. Derfor er det godt nytt at Stensbye skal inn i Rv.4 arbeidet, sier prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, Utbygging sørøst. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Statens vegvesen og planleggingsleder Jon Rabben Lundby mener smal fire felt på Rv.4 Gjøvik-Mjøsbrua vil kutte kostnadene med en halv milliard kroner.
Statens vegvesen og planleggingsleder Jon Rabben Lundby mener smal fire felt på Rv.4 Gjøvik-Mjøsbrua vil kutte kostnadene med en halv milliard kroner.
Last ned bilde
Prosjektleder Taale Stensbye skal lede arbeidet med å planlegge ny Rv.4 Gjøvik-Mjøsbrua. Her sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide, fylkesordfører Even A. Hagen og regiondirektør i NHO Jon Kristiansen.
Prosjektleder Taale Stensbye skal lede arbeidet med å planlegge ny Rv.4 Gjøvik-Mjøsbrua. Her sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide, fylkesordfører Even A. Hagen og regiondirektør i NHO Jon Kristiansen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

Statens vegvesen anmoder trafikkskolene om kun å bestille oppkjøring til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring15.1.2021 10:24:27 CETPressemelding

For å sikre en mest mulig hensiktsmessig tildeling og forutsigbarhet i videre bestilling, anmoder Statens vegvesen nå trafikkskolene om å bestille førerprøver utelukkende til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring. Dette gjelder for førerkort klasse B. Tiltaket innføres i samråd med bransjeorganisasjonene for trafikkopplæringen i Norge. -Vi mener dette vil gi en mer rettferdig fordeling av førerprøver, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom