Sparebanken Vest

Vegen tilbake etter krisa blir ulik for Vestlandsbedriftene

Del

Den ferske Vestlandsindeksen viser ein markant resultatoppgang for næringslivet på Vestlandet. Forventningane til framtida er også stigande for dei fleste bransjar, men reiseliv og maritim næring har større utfordringar enn andre.

Korona-krisa råkar næringslivet på Vestlandet breitt og brutalt. Då er det gode nyheiter at resultatindeksen gjer sitt største hopp nokon gong i Vestlandsindeksen for 3. kvartal – frå 43,4 til 55,1.

– Nedturen er i ferd med å snu, men samtidig må vi hugse på at resultatindeksen framleis er eit godt stykke under sitt historiske gjennomsnitt på 64,6, seier Ragnhild Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarknaden i Sparebanken Vest.

Kutter i bemanninga

Ein beskjeden forventningsindeks indikerer at krisa vil ha ein langvarig effekt på etterspurnad, investering, lønsemd og sysselsetting for Vestlandsbedriftene.

Indeksen viser same utvikling for fleire bransjar – forventninga til etterspurnad dei neste tre månadane er høgare enn forventningane til sysselsetting.

– Ei forklaring kan vere at bedriftene prøver å kutte kostnadar der dei kan for å vere betre rusta for ei usikker tid framover, seier Fresvik.

Denne trenden ser vi spesielt for bedrifter med meir enn 50 tilsette – denne gruppa rapporterer at dei vil ha ei bemanning på 88 prosent av planane dei hadde før krisa inntrefte. Bedrifter med mindre enn 50 tilsette rapporterer tilsvarande om 94 prosent.

– Vi må ta vare på arbeidsplassar

Over halvparten av dei største bedriftene planlegg å permittere eller seie opp tilsette, medan «berre» 22 prosent av dei små bedriftene gjer det same.

– Forventningane til sysselsetting er noko svakare enn vi kunne ønske. Dette er noko av det vi er mest oppteken av framover – vi må ta vare på arbeidsplassar og sikre kompetanse, seier konserndirektøren.

1 av 3 maritime bedrifter melder om negativ marknadsutvikling

Meir enn 40 prosent av dei maritime bedriftene er usikre på om dei har nok arbeid til å kunne kalle tilbake permitterte tilstte. Heile 1 av 3 bedriftsleiarar i den maritime næringa melder om negativ marknadsutvikling for si bedrift.

– Dette er nest største eksportnæring i Noreg – og ei næring som har store internasjonale moglegheiter i det grøne skiftet. Det er utruleg viktig at vi sikrar aktiviteten i denne næringa slik at vi klarar å ta vare på den viktige kompetansen som vi har der, kommenterer Ragnhild Fresvik.

– Det er også interessant å sjå at dobbelt så mange bedrifter i den maritime næringa, sett opp mot totalen av alle bedrifter, seier at korona-krisa har ført til at dei planlegg å investere i nye forretningsområde, legg ho til.

Det er her på Noreg si vestkyst at den grøne omstillinga i maritim næring skal skje, meiner Siv Remøy-Vangen, dagleg leiar i Maritime Bergen.

– Dersom den maritime klynga på Vestlandet skal ha ei spydspiss-rolle i framtida, er vi avhengig av statlege tiltak som stimulerer til aktivitet. Stat og fylke har viktige roller når vi skal dra i gang omstillinga til nye energikjelder, seier Remøy-Vangen.

Treng næringsspesifikke støtteordningar

Dei generelle statlege støtteordningane er i ferd med å bli fasa ut. No er det eit stort behov for å styrke dei næringsspesifikke støtteordningane, rapporterer bedriftsleiarane.

– Reiselivsnæringa seier klart frå at dei har eit akutt behov for støtte dersom dei skal kome seg gjennom den krevjande likviditetssituasjonen som mange står i akkurat no, seier konserndirektøren.

Flor og Fjære – blomsterøya utanfor Stavanger – er ei av bedriftene som har ønske om ein skreddarsydd pakke for sesongbaserte reiselivsaktørar. Bedrifta har ingen inntekter utanfor sesong mai – september. Dermed er ikkje kompensasjon for omsetnadstap særleg relevant.

– Støtte til å kunne betale lønningar hadde hjelpt oss veldig. Vi er fleire heilårstilsette som jobbar med utvikling og drift av hagen som vi mykje heller skulle hatt i arbeid enn å heile tida vurdere om vi må permittere, seier dagleg leiar Hanne Hidlefjord.

Reiselivsnæringa ventar langvarige utfordringar

Reiselivsnæringa frykter hausten og vinteren og rapporterer om dramatiske framtidsutsikter. For overnattings- og serveringsverksemder fell forventningsindeksen i forhold til førre kvartal – i motsetning til alle andre næringar.

– Reiselivsbedriftene som vi har spurt seier at det kan ta opptil to år før omsetnaden er på nivå med det dei hadde forut for korona-krisa, og kvar fjerde bedrift i denne næringa seier at dei reknar med å redusera bemanninga, seier Fresvik.

Last ned heile Vestlandsindeksen på vestlandsindeks.no

Sjå Ragnhild Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarknad i Sparebanken Vest, diskutere funna i Vestlandsindeksen og utfordringar i den maritime næringa med Siv Remøy-Vangen, dagleg leiar i Maritime Bergen. Kjetil Benson, leiar for Markets, er ordstyrar.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05 555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom