Nærings- og fiskeridepartementet

Varsler ny havbruksstrategi

Del

En ny strategi skal legge til rette for fremtidens havbruksnæring.

– Havbruksnæringen bidrar til bosetting og lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten. Nå ønsker vi å stake ut kursen for fremtidens havbruksnæring, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Økt verdiskaping

Norsk økonomi er i en omstillingsfase. Havbruksnæringen vil kunne bli en enda viktigere næring i fremtiden, med mål om å produsere sunn mat til en voksende verdensbefolkning

– Målet vårt med denne strategien er å øke verdiskapingen i havbruksnæringen. Hvis næringen skal fortsette å vokse, må veksten være bærekraftig, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Mange temaer

Strategien vil blant annet se på tilgang til fôr, areal, infrastruktur og digitalisering. Tillatelsessystemet er et annet viktig tema.

– Havbruksnæringen er i en rivende utvikling. Ny teknologi gjør det mulig å produsere lengre ut til havs og i store volumer på land, samtidig som det legger til rette for å utvikle det kystnære havbruket. Her må forvaltningen henge med, sier Ingebrigtsen.

Strategien vil også ta for seg hvordan havbruksnæringen kan bidra til å redusere klimagassutslipp, minimere negative miljøkonsekvenser og bedre dyrevelferden.

– Vi må finne gode løsninger på dagens miljøutfordringer. Jeg ønsker god dialog med næringen og organisasjoner i arbeidet med strategien, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Havbruksnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer. Strategien vil derfor omfatte arbeid med barrierer i regelverk og markedsadgang av tradisjonell karakter som toll, samt tekniske og veterinære handelshindre.

Strategien skal etter planen legges frem før sommeren.

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom