Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Varsel om oransje farenivå for Veslemannen

Del

NVE setter opp farenivået til oransje for Veslemannen på grunn av mye nedbør og økte bevegelser.

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen.

Farenivået for Veslemannen ble hevet til gult nivå 13. juni på bakgrunn av økte bevegelser. Siden da har bevegelsene stort sett vært konstante.

Det er kommet en del nedbør på Mannen søndag formiddag og det er meldt betydelige nedbørsmengder frem til mandag kveld. Nedbøren vil etter det trolig komme som snø.

Bevegelsene i fjellet økte søndag, men sensitiviteten for regn er usikker. Tidligere år reagerte fjellet lite på nedbør så tidlig på året, men situasjonen er forskjellig i år med store bevegelser tidlig på sommeren.

Bevegelsene nå er omtrent 15-20 mm/d i øvre del og 4-5 mm i nedre del av fjellpartiet.

Ved oransje farenivå blir det publisert to daglige rapporter morgen og kveld på: www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/

Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen

NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skredsikringstiltak i Kåfjord kommune, markering av ferdigstillelse 12 november12.11.2019 10:30:00 CETPressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bistått Kåfjord kommune med å redusere fare for ødeleggende skred ved tiltak i Olderdalen, Holmen og Samuelsberg. NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og bistår kommunene med å kartlegging, sikring og arealplanlegging. Tirsdag 12. november kl. 10.30-12.30 markeres dette på Rådhuset i Olderdalen. Det vil bli befaring av skredsikringstiltaket i Olderdalen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom