Statens vegvesen

Vårrengjøring av hovedvegnettet på Romerike

Del

Statens vegvesen har startet den årlige vårrengjøringa av riks- og europavegene på Romerike. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid, og skal være ferdig i begynnelsen av mai.

Vårrengjøringa blir gjort om natta når trafikken på vegene er lav. (Foto: Vaktmesterkompaniet AS)
Vårrengjøringa blir gjort om natta når trafikken på vegene er lav. (Foto: Vaktmesterkompaniet AS)

Statens vegvesens driftsentreprenør, Vaktmesterkompaniet AS, gjør en grundig jobb under vårrengjøringa. De feier, vasker og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang. Det blir rent og pent, og når vegstøvet fjernes, blir også luftkvaliteten bedre.

Nattarbeid når trafikken er lav

Rengjøringsarbeidet på både kjøreveger, og gang- og sykkelveger starter i hovedsak ved 22-tida og er ferdig før kl. 06.00 morgenen etter.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt med mer.

– Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier byggeleder Johan Georg Hall i Statens vegvesen.

Han ber trafikantene ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig og respektere sperringer.

Ferdig i begynnelsen av mai

– Vårpussen på riks- og europavegene på Romerike pågår fram til tirsdag morgen 3. mai. På gang- og sykkelvegene er vi ferdig i slutten av april, sier Hall.

De vedlagte oversiktene viser hvor og når rengjøringsarbeidene foregår. Vi gjør oppmerksom på at været kan føre til endringer i planene.

For oppdatert trafikkinformasjon, se www.175.no

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Vårrengjøringa blir gjort om natta når trafikken på vegene er lav. (Foto: Vaktmesterkompaniet AS)
Vårrengjøringa blir gjort om natta når trafikken på vegene er lav. (Foto: Vaktmesterkompaniet AS)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.