Statens vegvesen

Vårrengjøring av hovedvegnettet i Østfold og Follo er i gang

Del

Statens vegvesen har startet den årlige vårrengjøringa av europavegene i Østfold og Follo. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid, og skal være ferdig i løpet av første uka i mai.

Vårrengjøringa på E6 og E18 i Østfold og Follo er i gang. (Illustrasjonsfoto: Armin Jadidi / Verdi media)
Vårrengjøringa på E6 og E18 i Østfold og Follo er i gang. (Illustrasjonsfoto: Armin Jadidi / Verdi media)

Statens vegvesens driftsentreprenør, Mesta, gjør en grundig jobb under vårrengjøringa. De feier, vasker og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang. Det blir rent og pent, og når vegstøvet fjernes, blir også luftkvaliteten bedre. 

Nattarbeid når trafikken er lav

Rengjøringsarbeidet på både kjøreveger og gang- og sykkelveger starter i hovedsak ved 21-tida og er ferdig før kl. 06.00 morgenen etter.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt med mer.

– Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier byggeleder Kim Eirik Konsghaug i Statens vegvesen.

Han ber trafikantene ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig og respektere sperringer.

Den vedlagte oversikten viser hvor og når rengjøringsarbeidene på E6 og E18 foregår. 

For oppdatert trafikkinformasjon, se www.175.no

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Vårrengjøringa på E6 og E18 i Østfold og Follo er i gang. (Illustrasjonsfoto: Armin Jadidi / Verdi media)
Vårrengjøringa på E6 og E18 i Østfold og Follo er i gang. (Illustrasjonsfoto: Armin Jadidi / Verdi media)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom