Statens vegvesen

Vårrengjøring av hovedvegnettet i Oslo starter nå

Del

I slutten av mars starter Statens vegvesen den årlige vårrengjøringa av riks- og europavegene i Oslo. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid, og skal være ferdig i løpet av første uka i mai.

Vårrengjøringa av riks- og europavegene i Oslo skjer om natta når trafikken er lav. (Foto: Statens vegvesen)
Vårrengjøringa av riks- og europavegene i Oslo skjer om natta når trafikken er lav. (Foto: Statens vegvesen)

Statens vegvesens driftsentreprenør, Vaktmesterkompaniet AS, gjør en grundig jobb under vårrengjøringa i hovedstaden. De feier, vasker og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang. Det blir rent og pent, og når vegstøvet fjernes, blir luftkvaliteten i Oslo bedre.

Nattarbeid når trafikken er lav

Rengjøringsarbeidet på kjørevegene starter i hovedsak ved 22-tida og er ferdig før kl. 05.30 morgenen etter. Noen strekninger og veger blir helt stengt, mens andre blir renholdt mens trafikken passerer. Omkjøringsruter blir skiltet.

Gang- og sykkelvegene langs riks- og europavegene blir rengjort på dagtid.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt m.m. når vegene likevel er stengt. Det er effektivt og sparer trafikantene for flere stenginger.

– Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier byggeleder Johan Georg Hall i Statens vegvesen.

Han ber trafikantene ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig, respektere sperringer og pålegg fra vakter som er utplassert i kryss, og følge skiltede omkjøringsruter.

Ferdig i begynnelsen av mai

– Vårpussen på riks- og europavegene i Oslo starter 28. mars og pågår fram til mandag morgen 8. mai. På gang- og sykkelvegene er vi ferdig i slutten av april, sier Hall.

De vedlagte oversiktene viser hvor og når rengjøringsarbeidene foregår. Vi gjør oppmerksom på at været kan føre til endringer i planene.

For oppdatert trafikkinformasjon, se www.175.no

Nøkkelord

Kontakter

Petter Looy Nielsen
Kontrollingeniør
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Mobil: 97110140
E-post: petter.nilsen@vegvesen.no

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Vårrengjøringa av riks- og europavegene i Oslo skjer om natta når trafikken er lav. (Foto: Statens vegvesen)
Vårrengjøringa av riks- og europavegene i Oslo skjer om natta når trafikken er lav. (Foto: Statens vegvesen)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom