Brigg Vind – Vårgrønn, Å Energi og Corio Generation

Vårgrønn, Å Energi og Corio samler unik havvind- og energikompetanse i merkevaren Brigg Vind

Del
Vårgrønn, Å Energi og Corio lanserer merkevaren Brigg Vind. Brigg Vind skal i første omgang satse på Sørlige Nordsjø II – og ser markedspotensial for norsk havvind på 50 GW innen 2050.

21. mars 2023 – To av Norges ledende fornybarutviklerne Vårgrønn og Å Energi lanserer sammen med den globale havvindspesialisten Corio, Brigg Vind. Selskapene annonserte allerede i 2021 at de ville samarbeide om å utvikle havvindprosjekt i Sørlige Nordsjø II. Brigg Vind-navnet er en hyllest til den sterke maritime tradisjonen og kompetansen i Norge. En «brigg» er et seilfartøy med to firkantede master. «Vind» fanger opp konsortiets hovedvirksomhet. 

Innen 2050 kan Norges potensial for kommersiell havvindkapasitet overstige 50 GW, noe som potensielt kan skape mer enn 55.000 nye havvindjobber i Norgeifølge en analyse utført av Thema Consultingpå vegne av partnerne i Brigg Vind. 

– Vi ser et stort kommersielt potensial i det norske havvindmarkedet. 50 GW innen 2050 er et realistisk mål. Sammen med våre partnere er vi nå klare til å levere de første norske prosjektene innen 2030. Som Norges største rendyrkede havvindselskap, ønsker vi å investere i stor skala i vårt hjemmemarked, sier Olav Hetland, administrende direktør i Vårgrønn. Vårgrønn er prosjektleder for Brigg Vind-konsortiet. 

Regjeringen har satt som mål å tildele områder tilsvarende 30 GW havvindproduksjon innen 2040, og har ambisjon om at norske selskaper skal kapre 10 prosent av det globale havvindmarkedet innen 2030.  

Med selskapenes samlede styrker innen havvind, kraftsystemer, energimarkeder og finansiering er Brigg Vind unikt posisjonert for å levere på Norges betydelige havvindambisjoner. Brigg Vind ønsker å støtte opp om Norges nasjonale og globale ambisjoner, og bidra til å bygge en verdensledende norsk leverandørkjede og bærekraftige havvindprosjekt som gir positive og varige ringvirkninger for norske lokalsamfunn. 

– Å Energis ambisjon er å være en fremtidsrettet havvindutvikler som bidrar til å skape en havvindindustri i verdensklasse i Norge. I tillegg til å bidra til mer fornybar kraftproduksjon, gir havvind en stor mulighet for Norge til å skape arbeidsplasser, øke aktiviteten i leverandørindustrien og lokale ringvirkninger. Brigg Vind representerer en unik kombinasjon av global havvindkompetanse og tiår med nasjonal kunnskap om energimarkedet, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.  

– Vi er veldig glade for å jobbe med Å Energi og Vårgrønn, to av Norges ledende fornybar energiselskaper. Vårt partnerskap kombinerer Corios globalt ledende industrielle ekspertise innen havvindutvikling og tilgang til kapital med våre partneres utmerkede kunnskap og kapasitet i det norske energimarkedet. Vår felles visjon er at Norge leverer på sin langsiktige ambisjon om å bli en ledende aktør innen havvind. Dette kan bli Norges neste store vekstsektor, som trekker på landets offshore og maritime kompetansebase og lange historie innen fornybar energi, kommenterer Jonathan Cole, administrende direktør i Corio. 

Brigg Vind varsler at de i første omgang sikter mot første tildelingsrunde for havvind i Sørlige Nordsjø II-området, i den sørlige delen av Nordsjøen. Regjeringen har tidligere uttalt at den planlegger å tildele inntil 1500 MW kapasitet i første fase av Sørlige Nordsjø II innen utgangen av 2023. 

Les mer om Brigg Vind ved å besøke nettsiden: www.briggvind.no 

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, kontakt:


Beate Triantafilidis


Senior kommunikasjonsrådgiver, Vårgrønn


+47 90425920


beate.triantafilidis@vargronn.no

Bilder

Foto: Brigg Vind
Foto: Brigg Vind
Last ned bilde

Om Brigg Vind – Vårgrønn, Å Energi og Corio Generation

Brigg Vind – Vårgrønn, Å Energi og Corio Generationhttp://www.briggvind.no

Vårgrønn er Norges største rendyrkede havvindselskap, med en eierandel på 20 prosent i verdens største havvindpark under bygging, Dogger Bank i Storbritannia. Vårgrønn har levert anbud på flytende havvindprosjekter i Skottland og jobber med tidligfase havvindmuligheter i Europa.Vårgrønn er prosjektleder for konsortiet Brigg Vind.Vårgrønns team har sterk havvindkompetanse og erfaring fra store internasjonale havvindprosjekter. Vårgrønn kan også trekke på ressursene og kompetansen til eierne, det globale energiselskapet Eni og det norske investeringsselskapet HitecVision.

Å Energi (tidligere Agder Energi) er et av de største norske fornybarselskapene med unik lokal kompetanse og infrastruktur. I tillegg til 11,3 TWh (2,5 GW) egen kraftproduksjon, er Å Energi ekspert på nordisk krafthandel og markedsdesign, og forvalter en kraftportefølje på 35 TWh. Å Energi er nettoperatør i regionen der forbindelsen fra Sørlige Nordsjø II treffer land og har mer enn 20 års erfaring med å utvikle utenlandsforbindelser. Å Energi er en ledende regional utvikler av grønn industri generelt, og opererer på tvers av batterier, hydrogen, sol og digitalisering, samt havvind.

Corio Generation er et rendyrket havvindselskap dedikert til å utvikle fornybar energi over hele verden. Med en unik kombinasjon av sektorledende kompetanse og tilgang til langsiktig kapital, jobber Corio tett med sine partnere i etableringen og ledelse av prosjekter fra opprinnelse, utvikling og konstruksjon, og inn i driften. Corios 20+ GW havvindportefølje er en av de største i verden, og spenner over etablerte og fremvoksende markeder, samt flytende og tradisjonelle bunnfaststeknologier. Corio Generation er et porteføljeselskap fra Green Investment Group (GIG), som opererer på frittstående basis. GIG er en spesialisert grønn investor innen Macquarie Asset Management, en del av Macquarie Group.

Følg pressemeldinger fra Brigg Vind – Vårgrønn, Å Energi og Corio Generation

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Brigg Vind – Vårgrønn, Å Energi og Corio Generation på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Brigg Vind – Vårgrønn, Å Energi og Corio Generation