Rambøll

Vant Tom A. Wyatt-prisen for beste vitenskapelige artikkel

Del

Bjørn Thomas Svendsen fra Rambøll har blitt tildelt «The Thomas A. Wyatt Best Paper Award» for beste vitenskapelige artikkel innenfor forskningsfeltet bru- og vinddynamikk.

Bjørn Thomas Svendsens artikkel han fikk prisen for omhandler monitorering ved bruk av sensorer på en utfaset bro.
Bjørn Thomas Svendsens artikkel han fikk prisen for omhandler monitorering ved bruk av sensorer på en utfaset bro.

Svendsens artikkel omhandler monitorering ved bruk av sensorer på en utfaset bro. Gjenbruk og god utnyttelse av materielle ressurser er relevante temaer. I tillegg til det vitenskapelige aspektet kan man se et klima- og miljøperspektiv både i bruken av den utfasede broen og i temaet levetid og levetidsforlengelse av bærende konstruksjoner.

–Artikkelen presenterer en fremgangsmåte for hvordan man kan etablere en validert numerisk beregningsmodell (FE modell), også kjent som en sann digital tvilling, fra dynamisk respons av broer basert på vindlast. Mange ingeniører benytter seg av numeriske beregningsmodeller i broanalyser. Disse modellen er ofte basert på antakelser som ikke blir validert eller sjekket mot hvordan broen faktisk oppfører seg. En validert numerisk beregningsmodell er essensiell for analyser relatert til spesielt levetidsestimering av broer, men også i design. Derfor er dette arbeidet viktig, og det er spesielt til hjelp og nytte for forskere og ingeniører som ønsker validerte beregningsmodeller, men som ikke har erfaring med hvordan man etablerer slike modeller, kan Bjørn Thomas fortelle.

Legat på kr 35 000
The Thomas A. Wyatt Best Paper Award er et legat opprettet av Statens vegvesen og NTNU til støtte for unge forskere innenfor vindforskning og brodynamikk ved NTNU og Universitetet i Stavanger (UiS). Prisen tildeles årlig for inntil to vitenskapelige artikler av svært høy kvalitet innen Tom A. Wyatts fagfelt. I tillegg til Bjørn Thomas Svendsen, fikk Niccolò Barni prisen for sin artikkel om vinddynamikk og dens påvirkning på bruer. Svendsen og Barni, som begge har tilhørighet ved NTNU, får hver tildelt NOK 35.000 tiltenkt brukt for å besøke relevante forskningsmiljø i utlandet.

Det er mange usikkerheter knyttet til eksisterende broer som nærmer seg sin opprinnelig prosjekterte levetid, såkalt designlevetid. Dette var også noe av bakgrunnen og motivasjon bak artikkelen til Bjørn Thomas.
 –Sett i et økonomisk, men også klima- og miljøperspektiv, er det optimalt om man kan utnytte de eksisterende broene lenger fremfor å bygge nye. For å kunne gjøre levetidsforlengelse er man avhengig av å gjøre beregninger basert på nøyaktige, optimaliserte og validerte beregningsmodeller.

Kan benyttes for andre konstruksjoner
–Kan prosedyren du beskriver i artikkelen brukes på andre områder, eller i andre settinger?

–Prosedyren som er utviklet og beskrevet i artikkelen er generell, og kan derfor benyttes for alle typer konstruksjoner som er utsatt for dynamiske laster fra trafikk - bil, tog eller ganglaster - eller vind- og bølgelaster. Det som behøves er at man instrumenterer og måler den dynamiske responsen av den relevante konstruksjonen over tid. Den informasjonen man da oppnår kan benyttes til å optimalisere beregningsmodellen og dermed oppnå den sanne digitale tvillingen. 

Med verdi for Rambølls kunder
–Tematikken i artikkelen vil sannsynligvis være relevant for Rambølls kunder og samarbeidspartnere. Hva vil være typisk overføringsverdi for disse?

–Den viktigste overføringsverdien til Rambølls kunder og samarbeidspartnere vil være muligheten til å gjennomføre analyser basert på validerte numeriske beregningsmodeller og sanne digitale tvillinger. For å øke overføringsverdien og tilgjengeliggjøre på best mulig måte i et generelt perspektiv, er arbeidet, i tillegg til den vitenskapelige artikkelen, verifisert ved hjelp av et enkelt numerisk eksempel. Dette er dokumentert i et separat dokument sammen med en åpen Python-kode, og gjort tilgjengelig for alle. For de som er interessert kan man få tilgang til dette via denne lenken.

I Rambøll vil Bjørn Thomas Svendsen fremover jobbe med det han omtaler som «structural health monitoring» (SHM) og «true digital twins» (TDT) av relevante konstruksjoner for kunder og samarbeidspartnere i energibransjen, men også for aktører innen bygg- og samferdsel. 


Bjørn Thomas’ artikkel kan du lese her:

Bjørn T. Svendsen et al. Improved finite element model updating of a full-scale steel bridge using sensitivity analysis, Structure and Infrastructure Engineering

Kontakter

Bilder

Bjørn Thomas Svendsens artikkel han fikk prisen for omhandler monitorering ved bruk av sensorer på en utfaset bro.
Bjørn Thomas Svendsens artikkel han fikk prisen for omhandler monitorering ved bruk av sensorer på en utfaset bro.
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg, transport, vann, miljø, energi og ledelseskonsultering. I Norge har vi 13 kontorer med om lag 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Arkitektfirmaet Henning Larsen er en del av Rambøll Gruppen, og er et studio for arkitektur, landskap, urbanisme og interiør, grafikk og lysdesign.  

Rambøll ble grunnlagt i Danmark i 1945. Rambølls 16.000 eksperter skaper inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er til det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Rambøll kombinerer lokal erfaring med global kunnskap over hele verden for å skape bærekraftige byer og samfunn. Vi kombinerer vår innsikt og evne til å drive frem positiv forandring og bringer den videre til våre kunder som ideer, som kan realiseres og gjennomføres. Vi kaller det: Bright ideas. Sustainable change. 

Rambøll var første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, som ble sertifisert etter bærekraftsmålene til FN, og er medlem av Skift - Næringslivets klimaledere.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

Avdekker flaskehalsen for virksomheters bærekraftsarbeid9.3.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Norske virksomheter har tydelige bærekraftstrategier, og har knyttet disse til den øvrige forretningsvirksomheten. Samtidig sliter mange med å få gjennomført strategien i praksis. Det viser Rambølls undersøkelse «Bærekraft i praksis 2021». –Fine ord, ambisjoner og mål er ikke nok for å skape de endringene som kreves for å nå nasjonale og internasjonale bærekraftsmål, sier Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom