COWI AS

Vannekspert Jonny Ødegård blir prosjektsjef i COWI

Del

Jonny Ødegård er ansatt som prosjekt- og markedssjef for Vann i COWI. Han kommer fra rollen som avdelingsleder i Norconsult og leder for RIFs ekspertutvalg for vann og miljøteknikk.

Jonny Ødegård blir prosjekt- og markedssjef for Vann i COWI. Foto: Kristoffer Jakobsen/COWI
Jonny Ødegård blir prosjekt- og markedssjef for Vann i COWI. Foto: Kristoffer Jakobsen/COWI

– Med stort behov for både nyinvesteringer og rehabilitering er det forventet stor omsetning i VA-markedet framover. Etter gode samtaler med Jonny og ansatte i COWI, er det med stor glede vi ønsker ham velkommen til oss. Jonnys ekspertise og markedsteft er kjærkomne egenskaper som vi ser frem til å ha med på laget, sier Sverre Olav Gjerløw, avdelingssjef for vann i COWI.

RIFs "State of The Nation"-rapport for 2019 har signalisert et vedlikeholdsetterslep på NOK 220 mrd. for vannforsyningsanlegg og NOK 170 mrd. for avløpsanlegg. Ifølge Jonny kreves det ekstraordinære tiltak for å dekke dette etterslepet.

– Det er forventet store samferdselsinvesteringer som vil konkurrere om de samme ressurser og kompetanser som er påkrevd i det kommunale markedet. Bransjen må sammen med utdanningsinstitusjonene lage en plan som ivaretar fremtidige utfordringer og kompetansebehov. COWI vil jobbe for å bygge kompetanse for fremtiden, sier Ødegård.

COWI har over 800 medarbeidere innenfor vann og miljø i norden, og som en av Nordens største VA-rådgivere har COWI tverrfaglig kompetanse til å ta alle typer VA-oppgaver - fra vannkilden til vannbehandling, transportsystemer, avløpsrensing og til utløp i sjø og fjord.

Felles vannreserver

Ødegård venter at det største volumet av oppgaver vil komme i forbindelse med fornyelse av VA- ledningsnett. Dette skyldes ledninger i dårlig forfatning, men også i stor grad voksende byer og tettsteder som må forsterke eksisterende vannforsyning eller transportkapasitet av avløp og overvann.

– For å sikre drikkevannsforsyningen kan kommuner samarbeide om felles reserver, bruk av kilder og vannbehandling. Vi ser i større grad samkjøring av vannforsyningsanlegg i tråd med det vi har hatt i kraftbransjen. Overvann og urbane flommer blir stadig vanligere og som mange byer og tettsteder har forskjellige forutsetninger for å løse, sier Ødegård.

Ute blant kunder

Jonny har tro på lokal tilstedeværelse og mener tett kontakt med kunden er viktig for å forstå problemstillinger og utfordringer som eiere og forvaltere av VA-anlegg kjenner på kroppen.

– Kommuner og VA-selskaper har et stort og komplekst arbeidsområde. For å forstå kundens behov er det viktig med en god kunderelasjon og rådgivere med rett kompetanse. Åpen og ærlig kommunikasjon reduserer sannsynligheten for misforståelser og feil. Utfordringer i VA-bransjen må løses med et utstrakt bransjesamarbeid. Fra kursing og opplæring til gjennomføring og bygging av VA-anlegg, forteller Ødegård.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jonny Ødegård blir prosjekt- og markedssjef for Vann i COWI. Foto: Kristoffer Jakobsen/COWI
Jonny Ødegård blir prosjekt- og markedssjef for Vann i COWI. Foto: Kristoffer Jakobsen/COWI
Last ned bilde
Jonny Ødegård blir prosjekt- og markedssjef for Vann i COWI. Foto: Kristoffer Jakobsen/COWI
Jonny Ødegård blir prosjekt- og markedssjef for Vann i COWI. Foto: Kristoffer Jakobsen/COWI
Last ned bilde
Jonny Ødegård blir prosjekt- og markedssjef for Vann i COWI. Foto: Kristoffer Jakobsen/COWI
Jonny Ødegård blir prosjekt- og markedssjef for Vann i COWI. Foto: Kristoffer Jakobsen/COWI
Last ned bilde

Om COWI AS

COWI AS
COWI AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 Oslo

http://www.cowi.no

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering knyttet til bygninger, samferdsel, industri, energi, miljø og vann. 

Følg saker fra COWI AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra COWI AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra COWI AS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom