Motvind Norge

Valget 2021 ble et historisk protestvalg, fra distriktsopprøret og kraftopprøret!

Del

Valgvinnerne ble Senterpartiet og Rødt. Og - folkebevegelsen Motvind Norge. Folkebevegelsen for natur og lokalsamfunn, mot vindkraft, har gjort store utslag. Høyre tapte mange stemmer på grunn av Solbergregjeringa og Tina Bru sitt råkjør for å fremme interessene til kraftlobbyen og vindkraftselskapene. Noe av FrP sin fremgang i siste fase skyldes nok deres punkt 7 Nei til vindturbiner. Mange har ønsket en grønn distriktspolitikk, og SP kunne nok fått enda flere stemmer om partiet hadde tatt et oppgjør med kraftspekulasjon og vindkraft. Rødt sin fremgang skyldes deres klare nei til vindkraft på land og hav. Trass nedgang, AP er nå største parti og i posisjon. Etter Støres tale er det mange som frykter at denne regjeringa kan bli enda verre enn Solbergregjeringa når det gjelder natur og miljø. Nå bør Jonas Gahr Støre lytte til folket, og ta de som kan bli Aps lagspillere for natur og lokalsamfunn på alvor. Både ut fra meningsmålingene og valgresultatet, vil det være klokt av Støre å sikr

Lytt til folket! Fra bannerstafetten. Foto: Helge Bakken
Lytt til folket! Fra bannerstafetten. Foto: Helge Bakken

Ifølge siste meningsundersøkelser som NRK har gjort,erdet flere i befolkningasom er mot vindkraft enn forMotvind Norges nær 20.000 betalende medlemmer og flere hudre tusen sympatisører, har hatt betydning for valgutfallet. Vår kamp for natur og mot vindkraft har resultert i nye stemmer på Stortinget, ogvi har fått tillitsvalgte på tinget som er kritiske til vindkraft som tiltak i grønt skifte. Birgit Oline Kjerstad, SV, fra Haramsøy,er en av de som har stått stødig lenge og på mange måter. 

MDGhar gjennom sitt partiprogram forpliktet seg til å stanse naturødeleggelser; enten deskyldes vindkraft, motorveier, giftdumping, nedbygging av myr, osv. Likevel har nokMDG tapt mange stemmer på å programfeste stor utbygging avvindkraft i havet ogproklamere flere eksportkabler.

Det er valgt inn mange dyktige vindkraftmotstandere over hele det politiske spekteret. Det vil gjøre vindkraft satsingen som Støre ennå tenker på, vanskelig.Støre bør ta bærekraft på alvor, lytte til folkebevegelsen, våre erfaringer og det vi kan fortelle,ikke minst omde mange lovbruddene og overgrepene som er begått i dette regimet.  

Gode vindkraftmotstandere i Frp, H, Ap og SPkansammen med MDG, SV og Rødt stoppe videre utbygging av vindkraft og eksportkabler oglinjer, og med det økte kraftpriser.Debørfølge oppMotvind Norgeskrav omHelsekonsekvensutredning, uavhengig gransking av NVE/OED, respekt forreindrift og beitenæringer, stans i elektrifisering av sokkelen,osv.Og - det er behov for en motmakti Stortinget,fornatur og miljø, og SV kan få mer makt i regjering gjennom samarbeid med Rødt og MDG,der de er enige. Dennemulighetenhåpervidisse partiene vil benytte seg av! 

Motvind Norge skal fortsette å bygge allianser, og vi kan stille med et stort spekter av erfaringer og argumenter mot vindkraft og kraftspekulasjon. Ulovlige utbygginger skal stanses, turbinene skal fjernes, lovbrudd må granskes. Vi satser på at det nye Stortinget er lydhørt og vil lytte.

Kontakt:
Eivind Salen, styreleder, 900 96 564

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lytt til folket! Fra bannerstafetten. Foto: Helge Bakken
Lytt til folket! Fra bannerstafetten. Foto: Helge Bakken
Last ned bilde
Bannerstafett, Oslo. Foto: Thomas Krogh
Bannerstafett, Oslo. Foto: Thomas Krogh
Last ned bilde
Ja til natur. Nei til vindkraft. Bannerstafett, Tromsø. Foto: Ragnhild Sandøy
Ja til natur. Nei til vindkraft. Bannerstafett, Tromsø. Foto: Ragnhild Sandøy
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

Motvind Norges tredje landsmøte - fornying og ny tillit25.4.2021 13:53:56 CEST | Pressemelding

Med 144 delegater fra nord til sør ble møtet lørdag 24. april en manifestering av at Motvind Norge er en grasrotbevegelse. Eivind Salen fikk ny tillit som leder, Nils Utsi og Eivind Mauland gikk ut, og styret ble supplert med Torbjørn Lindseth fra Flatanger og Hedda Skår Indrebø fra Høyanger. Landsmøtet vedtok sju resolusjoner, og Motvind Norges motstand mot vindkraft både på land og hav, ble bekreftet. Det tekniske fungerte helt perfekt. Jevnt over et godt møte som ga styret et tydelig mandat til videre arbeid.

Hastverk er lastverk - OED og ASKO8.3.2021 10:25:54 CET | Pressemelding

Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saka til uttalelse til alle parter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom