Motvind Norge

Valget 2021 - et naturvalg. Markeringer og Kick Off

Del

I 2021 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang. Hverken natur eller vindkraft har noen gang vært tema i valgkampen. Stortingsvalget 2021 er et skjebnevalg og må bli et naturvalg! I dag viser vi omsorg for naturen og motstand mot de traumer som er påført natur og lokalsamfunn over det ganske land ved å arrangere nasjonale markering. Kl. 18.00 gjennomføres markeringer, fra Tana til Lindesnes, med bål, fakkelhjerter, appeller, isbading, mv. - på fjelltopper, i bygdesentra, ved anleggsområder, utfartssteder og i byer. Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning. Det er et farlig blindspor og politikk på ville veier. Norgeskartet med påmeldte markeringer vises i

Kl. 18.00 gjennomføres markeringer på fjelltopper, i bygdesentra, ved anleggsområder, utfartssteder og i byer, fra Tana til Lindesnes, med bål, fakkelhjerter, appeller, isbading, mv. - 

Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning. Det er et farlig blindspor og politikk på ville veier.

Norgeskartet med påmeldte markeringer 
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=62.74999462837872%2C5.32849935149 3406&z=4&fbclid=IwAR3kBo3gM5v5e_5tUOITJW6LfBL1IwO9lE7GTprRR_Pv7I6Vwl 9mKbn-EMs&mid=1OK6cqeeVvwl0O4uq0efbSXeezifc4S5Q

Arrangementet 15. februar:
https://fb.me/e/XLYyhOx3 Det er opprettet lokale arrangementer for mange av markeringene.

FBgruppa  Valget 2021 - et NATURVALG
https://www.facebook.com/groups/468902744271135

Vi forholder oss til nasjonale og lokale smittevernregler, bruker munnbind og holder avstand.
Markeringene er enkelte steder mindre arrangementer med få deltakere. 

What do you want to do ?
New mail

Nøkkelord

Kontakter

Irene Njå-Gjellestad
E-post: irene.gjellestad@gmail.com 
Mobil: 924 59 797

Jan Gunnar Berg
E-post: jangunnarberg@gmail.com
Mobil: 98 41 15 22

Bilder

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Hastverk er lastverk - OED og ASKO8.3.2021 10:25:54 CETPressemelding

Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saka til uttalelse til alle parter.

ASKO satt på plass av Lillesand bystyre10.2.2021 22:00:00 CETPressemelding

Lillesand bystyre gjorde onsdag kveld et banebrytende politisk arbeid da de avslo dispensasjon til ASKOeide Lillesand vindkraftverk. Avgjørelsen er en seier for alle som har hevdet at vindkraftverk krever tillatelse etter to lover og av to myndigheter. Stortinget har gitt kommunene myndighet til å bestemme over arealdisponeringen. At energiloven trumfer plan- og bygningsloven er en myte som er etablert av bransjen og energiforvaltninga. Myten er strukket så langt at så vel søknadsplikt som lovens rettsanvendelsesskjønn har vært avvist av kommunene og statlige forvaltningsorganer. I dag sitter en rekke kommuner med ulovlig bygde vindkraftverk, irreversible inngrep og traumatiserte parter og lokalsamfunn, andre med konsesjoner som ikke kan realiseres. Det blir spennende å følge valgkampen. Hvilke politiske partier vil sette loven framfor bransjens fortjeneste og egne politiske feil?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom