GlobeNewswire

Valberedning för ZetaDisplay inför bolagsstämman har utsetts

Dela

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att bolagets valberedning inför bolagsstämman 2020 är utsedd. Den kommer att bestå av Alexander Ehrnrooth på röststarkaste ägaren Valeado AB:s mandat, Anders Pettersson på närstående bolags mandat, Mats Johansson på eget mandat samt Niklas Wiberg på Prioritet Capital AB:s mandat.

Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna där den röstmässigt starkaste ägare utser ordföranden. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2020 avseende ordförande vid stämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseendet av valberedning. Valberedningen ska följa svensk kod för bolagsstyrning.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 4 maj 2020. Aktieägare som önskar få en fråga behandlad på årsstämma kan skicka sitt förslag till styrelsen för ZetaDisplay AB via e-post info@zetadisplay.com, eller genom brev till: ZetaDisplay AB, Styrelsen, Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö. För att komma med i inbjudan ska förslaget nå styrelsen senast den 16 mars 2020.

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, VD och koncernchef
Telefon +46 704-25 82 34
Email per.mandorf@zetadisplay.com  

Ola Burmark, CFO
Telefon +46 708-21 57 86
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

  Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en totalleverantör av visuella kommunikationslösningar för att påverka beteende i en fysisk butiks- eller kontorsmiljö. Bolaget grundar sin verksamhet på en djup förståelse av mänskligt handlande i beslutssituationer. ZetaDisplay levererar sina insikter med hjälp av en smart teknisk plattform som genererar engagerande digitala skärmlösningar. Det totala erbjudandet omfattar strategi, planering, mjukvara, hårdvara, installation samt innehållsproduktion, analys, teknisk support och tjänster.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 400 MSEK och sysselsätter 140 medarbetare vid åtta kontor i sex europeiska länder. Bolaget övervakar och servar hos kund över 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kemira Oyj: Announcement of manager’s transaction; Wolfgang Büchele, Member of the Board, has sold 97,000 Kemira shares27.5.2020 11:00:00 CESTPress release

Kemira Oyj Managers’ transactions May 27, 2020 at 12.00 pm (CET+1) Kemira Oyj: Announcement of manager’s transaction; Wolfgang Büchele, Member of the Board, has sold 97,000 Kemira shares Kemira has received a notification from Wolfgang Büchele, Member of the Board, of a transaction made with its financial instrument, according to the EU Market Abuse Regulation. Detailed information about the transaction is given below. Person subject to the notification requirement: Name: Büchele, Wolfgang Position: Member of the Board/Deputy member Issuer: KEMIRA LEI: 74370031Y7RK5H88CQ48 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 74370031Y7RK5H88CQ48_20200527092355_2 ____________________________________________ Transaction date: 2020-05-26 Venue: OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS (XOFF) Instrument type: SHARE ISIN: FI0009004824 Nature of the transaction: DISPOSAL Transaction details (1): Volume: 97,000 Unit price: 11,2049 EUR Aggregated transactions (1): Volume: 97,000 Volume weighted average

ArcelorMittal publishes 2019 integrated annual review27.5.2020 11:00:00 CESTPress release

27 May 2020 – ArcelorMittal (‘the Company’), the world’s leading steel and mining company, has today published its 2019 integrated annual review, ‘Inventing smarter steels for a better world’. The review, which can be accessed at https://corporate.arcelormittal.com/corporate-library/reporting-hub/integrated-annual-review-2019, underpins the Company’s commitment to transparent reporting. It has been produced in-line with the International Integrated Reporting Council’s framework and demonstrates the Company’s approach to ensuring it brings long-term, sustainable value to its broad stakeholder base. The review provides an overview of the progress the Company made in 2019 and outlines how it is addressing its challenges. Specifically, the review details how ArcelorMittal performed last year across four distinct areas, namely: health and safety performance; delivering financial value; innovating smarter steels and solutions; and driving environmental and social sustainability. Commenting,

Result of Riksbank´s purchases of Commercial Paper27.5.2020 10:00:00 CESTPress release

Auction date200527Requested volume, SEK mln4,000 Credit rating class1Term3MRequested volume, SEK mln1,000 +/-Fixed purchase rate0.55 %Total bid amount, SEK mln150 MioPrel. accepted volume, SEK mln150 MioPercentage alloted100.00 %Number of bids1 Credit rating class1Term6MRequested volume, SEK mln1,000 +/-Fixed purchase rate0.65 %Total bid amount, SEK mln0,000Prel. accepted volume, SEK mln0,000Percentage alloted100.00 %Number of bids0 Credit rating class2Term3MRequested volume, SEK mln1,000 +/-Fixed purchase rate0.85 %Total bid amount, SEK mln375 MioPrel. accepted volume, SEK mln375 MioPercentage alloted100.00 %Number of bids2 Credit rating class2Term6MRequested volume, SEK mln1,000 +/-Fixed purchase rate0.95 %Total bid amount, SEK mln250 MioPrel. accepted volume, SEK mln250 MioPercentage alloted100.00 %Number of bids2

Adevinta Ventures invests in MEDWING’s €28 million Series B funding round27.5.2020 09:09:17 CESTPress release

Oslo, 26 May 2020 - Adevinta, through its Adevinta Ventures team, is investing for a second time in MEDWING, one of Europe’s leading healthtech companies, in a €28 million Series B funding round, led by Cathay Innovation, with participation from historical investors Northzone, Atlantic Labs and Cherry Ventures. This follows on from Adevinta’s first investment from December 2018. Founded in 2017 and based in Berlin, MEDWING aspires to make working in the healthcare sector more attractive and to solve the shortage of healthcare personnel. The company empowers candidates to work in a flexible way to suit their lifestyle and supports hospitals. They help with the recruitment process and human resources management by applying innovative matching, communication technology and personal consultations. Ovidiu Solomonov, VP Global Markets and Ventures at Adevinta, says: “Medwing gives power, autonomy and transparency to nurses, addressing some of the inefficiencies in the healthcare staffing ind

Kallelse till Elanders årsstämma 202027.5.2020 09:00:00 CESTPressemelding

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 10.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med årsstämman för att minska risken för aktieägare och andra som deltar vid stämman: Inregistreringen kommer inte att påbörjas förrän kl. 09.30.Ingen mat eller dryck kommer att serveras och inga gåvor kommer att delas ut.Anförandet av verkställande direktören kommer att hållas mycket kort.Styrelsen och bolagsledningen kommer, med några få undantag, inte närvara i stämmolokalen.Frågor på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.Antalet deltagare som inte är aktieägare kommer att begränsas. Aktieägare ombeds därför också att, om möjligt, avstå från att ta med biträden.Aktieägare up

Notice to attend Elanders’ Annual General Meeting 202027.5.2020 09:00:00 CESTPress release

Shareholders in Elanders AB (publ) are invited to attend the Annual General Meeting on Thursday 25 June 2020 at 10 a.m. at Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal, Sweden. INFORMATION IN RELATION TO COVID-19 (CORONAVIRUS) In view of the ongoing spreading of the coronavirus, a number of precautionary measures are being taken in connection with the Annual General Meeting to reduce the risk for the shareholders and other persons attending the Meeting: Registration will not begin until 09.30 a.m.No food or drinks will be served. No gifts will be handed out.The address by the President will be kept very short.With a few exceptions, the Board of Directors and senior executives will not be present at the meeting room.Questions at the meeting will be concentrated on the decision points on the agenda and other information that the participants are entitled to receive according to law.The number of people attending who are not shareholders will be limited. Shareholders are therefore requeste