Statens vegvesen

Vaktmesterkompaniet skal drifte riksvegene i Drammen og omegn de neste fem årene

Del

Vaktmesterkompaniet og Statens vegvesen har signert driftskontrakten som skal sikre framkommelige og trygge riksveger i Drammensområdet fram til høsten 2027.

Vaktmesterkompaniet AS skal i samarbeid med Statens vegvesen sørge for gode og sikre riks- og europaveger i Drammensområdet. (Foto: Erlend Moberget / Vaktmesterkompaniet AS)
Vaktmesterkompaniet AS skal i samarbeid med Statens vegvesen sørge for gode og sikre riks- og europaveger i Drammensområdet. (Foto: Erlend Moberget / Vaktmesterkompaniet AS)

Vaktmesterkompaniet AS har i flere år driftet vegene i Oslo og omegn for Statens vegvesen, og i fjor vant de en ny femårig driftskontrakt for riksvegene i hovedstadsområdet. Med signeringen av Drammenskontrakten befester de sin posisjon som driftsentreprenør for landets mest trafikkerte veger. 

– Med Vaktmesterkompaniets kompetanse og erfaring, er våre riks- og europaveger i Drammensområdet i de beste hender, sa Statens vegvesens divisjonsdirektør for Drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo, i forbindelse med kontraktsigneringen. 

Han påpekte at driften av riksvegene i Drammen og omegn er både variert og krevende. 

– Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveger og landeveger til bygater, gang- og sykkelveger, rasteplasser, tunneler og bruer. I tillegg stiller vi krav om tiltak mot luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum. Her må entreprenøren gjennomføre systematisk feiing på noe av vegnettet hele året samt gjøre ekstra tiltak når det forventes høye konsentrasjoner av svevestøv. 

Totalt omfatter Drammenskontrakten 340 kilometer veg, hvorav 290 kilometer er riksveg og 50 kilometer er gang- og sykkelveg langs riksveg. Trafikkmengden på riksvegene varierer fra 350 til 84 400 biler i døgnet. 

Gode løsninger for alle trafikanter 

Morten Strengelsrud hos Vaktmesterkompaniet ser frem til å utvikle det allerede gode samarbeidet med Statens vegvesen i et nytt kontraktsområde. Sammen med Vegvesenet vil de jobbe for gode løsninger som gir best fremkommelighet for alle trafikantgrupper. 

– Statens vegvesen er vår oppdragsgiver, ja, men den virkelige kunden her er brukerne av vegnettet, som innbefatter alt fra myke trafikanter til internasjonal transport, sa Strengelsrud i forbindelse med signeringa av vegdriftskontrakten for Drammen og omegn. 

Femårig kontrakt

Drammenskontrakten varer i fem år, fra 1. september 2022 til 31. august 2027, med mulighet for tre år forlengelse. 

Kontraktsområdet omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker. Riksvegnettet innenfor Hole, Ringerike og Modum vil innlemmes i kontrakten fra 1. september 2023. 

Pris var avgjørende da Vaktmesterkompaniet fikk tildelt kontrakten i konkurranse med tre andre.

Støtte til klimavennlige løsninger

I tillegg til at Statens vegvesens driftskontrakter skal bidra til at trafikantene kommer trygt og sikkert fram til planlagt tid, er Vegvesenet en pådriver for bedre miljø og tilrettelegger for bruk av ny teknologi. Statens vegvesen har derfor skjerpet miljøkravene i alle sine vegdriftkontrakter, med krav til miljøsertifisering og rapportering av drivstoff og energiforbruk. 

Vaktmesterkompaniet AS må derfor holde seg oppdatert om utviklingen av mer miljøvennlige alternativer til dagens materialer og metoder, og på eget initiativ fremme løsninger som kan bidra til en bedre miljøprofil i Drammenskontrakten. Statens vegvesen vil bidra med økonomisk støtte til utviklingsprosjekter som bidrar til reduksjon i klimautslippet i kontrakten.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Vaktmesterkompaniet AS skal i samarbeid med Statens vegvesen sørge for gode og sikre riks- og europaveger i Drammensområdet. (Foto: Erlend Moberget / Vaktmesterkompaniet AS)
Vaktmesterkompaniet AS skal i samarbeid med Statens vegvesen sørge for gode og sikre riks- og europaveger i Drammensområdet. (Foto: Erlend Moberget / Vaktmesterkompaniet AS)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom