SAIH

Væpna konflikt og angrep på ytringsfrihet truer forskere og studenter globalt

Del

Ny rapport fra Scholars at Risk dokumenterer 391 angrep på studenters og akademikeres rettigheter det siste året.

 Det er et grimt bilde som tegnes i årets Free to Think-rapport. De mange angrepene mot høyere utdanning er også angrep på deg og meg, fordi de frarøver samfunnene våre kunnskap og løsninger på problemer som påvirker oss alle, sier Hector Ulloa, leder i SAIH. 

I rapporten analyseres angrep som fant sted mellom 1. september 2021 og 31. august 2022. Den understreker også at man må anta store mørketall. Scholars at Risk, som er et globalt nettverk for beskyttelse av akademisk frihet, har det siste året fått rekordmange henvendelser fra forskere og studenter i behov av beskyttelse.   

 Det kjenner vi oss dessverre igjen i. Det samme så vi i årets prosess for å nominere studenter til Students at Risk, denorskbeskyttelsesprogrammefostudentaktivister, sier Ulloa.

Studenter som hever stemmen særlig utsatt  

I tillegg til angrep knytta til væpna konflikt, som i Ukraina, Afghanistan, Myanmar og Etiopia, peker Free to Think-rapporten også på voldelige angrep mot høyere utdanning i form av terror-angrep eller trusler om væpna angrep, med Nigeria, Pakistan og USA som eksempler.  

Angrep mot studenters ytringsfrihet peker seg særlig ut – de utgjør 41% av tilfellene som analyseres i rapporten.  

– Studenter er ofte blant de som er først ute å heve stemmen når samfunn går i feil retning. Vi har sett det i alt fra borgerrettighetskamp i USA og anti-apartheid-kampen i Sør-Afrika til dagens protester i Russland, Iran og Zimbabwe. Studentaktivister er særlig utsatt i en verden hvor autoritære krefter er i fremmarsj, sier Ulloa 

Ifølge V-Dem Institute bor 70% av verdens befolkning nå i autokratier – mange av dem diktaturer. 

– Denne utviklingen viser hvor viktig det er å beskytte studentaktivister, forskere og akademisk frihet. Stater må være tydelige i beskyttelse av akademisk frihet og fordømmelse av angrep. Og akademikere og studenter må stå tydelig opp i solidaritet. Angrepene må ikke bli normalen – de må stoppe, sier Ulloa. 

Hele rapporten fra Scholars at Risk kan leses her.

SAIH ga i 2021 ut  en rapport  som pekte på hvordan autoritære ledere kriminaliserer studenters engasjement i et forsøk på å stilne protest.

I kampanjen The D**ktators setter SAIH søkelys på autoritær utvikling, blant annet ved å dele ut gratis kondomer med bilde av Putin og andre diktatorer på, med slagordet: Protecting students against d**ktators and otherdiseases. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Hector Ulloa, leder for SAIH, den norske bistands- og kampanjeorganisasjonen som jobber med høyere utdanning og akademisk frihet.
Hector Ulloa, leder for SAIH, den norske bistands- og kampanjeorganisasjonen som jobber med høyere utdanning og akademisk frihet.
Last ned bilde

Om SAIH

SAIH
SAIH
Mariboes gate 8
0183 Oslo

47370190http://www.saih.no

SAIH ble etablert i 1961 av norske studenter og akademikere og jobber i dag i partnerskap med om lag 30 organisasjoner i 7 land i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia: Bolivia, Colombia, Nicaragua, Zimbabwe, Zambia, Sør-Afrika og Myanmar. 

SAIH er en solidaritetsorganisajon som jobber med bistand, informasjon og politisk påvirkning for å at flere skal få tilgang til høyere utdanning og akademisk frihet globalt.