Diakonhjemmet

Utvikler morgendagens tjenester for eldre 

Del

Diakonhjemmet blir medeier i den sosiale entreprenøren Gammel Nok. Investeringen er et ledd i satsingen på å utvikle morgendagens omsorgstjenester i partnerskap med andre.

Gammel Nok leverer bemanningsløsninger som gir seniorer med kapasitet og arbeidslyst anledning til å arbeide. Den sosiale entreprenøren har allerede levert bemanning til Diakonhjemmet i form av omsorgs- og praktiske tjenester siden 2018. Nå styrkes samarbeidet ytterligere ved at stiftelsen kjøper 10 prosent av selskapet.

Ingunn Moser, administrerende direktør ved Det Norske Diakonhjem, forteller at hun er godt fornøyd. 

– Vi ønsker å jobbe med innovative aktører og miljøer for å prøve ut nye måter å løse våre oppgaver på. Gammel Nok er en sosial entreprenør som tenker nytt rundt omsorgsløsninger for eldre, et av våre viktigste satsingsområder, sier hun. 

Gammel Nok har som mål å gi seniorressurser en mulighet til å stå lengre i jobb og kunne velge ny karriere innen omsorg sent i arbeidslivet. I tillegg ønsker selskapet å gi eldre bedre tjenester gjennom deres satsing på omsorg- og praktiske tjenester. 

De matcher vårt behov for ressurser innen barnehager, omsorgstjenester hjemmetjenester og sykehjem, og er en spennende partner for utvikling av flere gode tjenester, sier Moser.

Arena for nyskaping


Diakonhjemmet ønsker å hele tiden søke bærekraft, både i tjenestene og i samfunnet. Med ny strategi og visjonen nyskaper i tjeneste for neste blir de utfordret til å tenke nytt i jakten på bærekraftige og helhetlige omsorgs- og velferdstjenester.

– For oss betyr det at vi vil være en utprøvingsarena for modeller for helhetlig omsorg og bærekraftig velferd, sier Moser.

Samarbeid og samskaping er noen av virkemidlene som skal bidra til innovasjon og nyskaping. Gründer og daglig leder i Gammel Nok, Truls Nordby Johansen ser frem til å få med Diakonhjemmet på eiersiden.

– Vi føler de er en perfekt samarbeidspartner, og sammen med Ferd blir de en sterk eier for Gammel Nok. Deres samfunnsstrategi er imponerende og passer godt inn med vårt ønske om å omstille samfunnet til bedre bruk av seniorressurser, sier Nordby Johansen. 

Ifølge Nordby Johansen er et partnerskap med Diakonhjemmet både positivt for Gammel Nok, og for sosialt entreprenørskaps-feltet. 

– Det at de ønsker å samarbeide med innovative miljøer og små aktører betyr at de ser verdien av nytenking og utprøving i jakten på bærekraft. Dette var viktig for oss når vi vurderte et partnerskap. 

Selskapene skal både jobbe sammen for å forbedre eksisterende tjenester, og med å utvikle nye tjenesteområder. Målet er økt bærekraft og flere arbeidsplasser for seniorer, og Diakonhjemmet går inn i Gammel Nok sitt styre. 

– Vi har vært i dialog med flere aktører, men Diakonhjemmet var den som matchet oss best på vårt mål om å fortsette å utvikle gode tjenester for seniorer i samfunnet. Deres kompetanse og erfaring vil være viktige bidrag i vårt løpende innovasjonsarbeid, avslutter Nordby Johansen. 

Om Gammel Nok

Gammel Nok utvikler bemanningsløsninger som gir seniorer med kapasitet og arbeidslyst anledning til å arbeide. Selskapet leverer bemanning, omsorgstjenester og praktisk bistand, i tillegg til rekruttering av seniorressurser til offentlig og privat sektor.Kontakter

Bilder

Om Diakonhjemmet

Diakonhjemmet
Diakonhjemmet
Diakonveien 14
0370 Oslo

22 45 15 00http://www.diakonhjemmet.no
  • Det norske Diakonhjem er en privat, ideell stiftelse innenfor Den norske kirke – stiftet i 1890.
  • Diakonhjemmet eier, driver og utvikler tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning.
  • Stiftelsen består i dag av: Diakonhjemmet Sykehus. VID vitenskapelige høgskole (56,4 %). Diakonhjemmet Sykehusapotek. Diakonhjemmet Omsorg AS.
  • Diakonhjemmet er en ideell stiftelse. Det betyr at det ikke tas utbytte fra våre aksjeselskap, men overskudd i virksomhetene skal pløyes tilbake for å utvikle nye tilbud og tjenester.

www.diakonhjemmet.no
www.diakonhjemmethage.no

 

Følg pressemeldinger fra Diakonhjemmet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diakonhjemmet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Diakonhjemmet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom