Felleskjøpet Agri

Utvider tonnvarekreditten

Del

Felleskjøpet og Landkreditt Bank tilbyr nå en forbedret kredittløsning for bonden.

– Med denne nye midlertidige ordningen skaper vi forhåpentlig enda mer fleksibilitet og handlingsrom for den norske bonden, sier Per Olaf Stampe, sjef konsernfinans i Felleskjøpet Agri.

Tonnvarekreditten er en fleksibel løsning for Felleskjøpet-kunder som kjøper driftsmidler til plantedyrking. Ordningen omfatter gjødsel, såkorn, ensilering og plantevern.

Fram til nå har tonnvarekreditten fungert slik at bonden måtte løse inn utestående beløp før vedkommende kan kjøpe mer. Nå behøver altså ikke bonden betale det han skylder i ordningen fra før for å kunne benytte seg av årets gjødselkampanje. Kredittrammen økes til 1 million kroner.

– I praksis vil det for eksempel si at om en bonde har kjøpt gjødsel for 200.000 kroner, trenger ikke denne kreditten lenger bli innløst før vedkommende kan etablere en ny kreditt og handle mer innenfor totalrammen på tonnvarekreditten, sier Stampe.

Han mener oppdateringen av tonnvarekreditten er en betydelig endring og forbedring.

Videre oppfordrer Per Olaf Stampe Felleskjøpets kunder til å utnytte driftskreditten – en ordning som oftest gir lavest lånekostnader og som baserer seg på den enkeltes bondes framtidige drift.

Løpetiden på tonnvarekreditten er som tidligere inntil 12 måneder fra utbetaling.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet Agri konsern har en omsetning på 18,7 milliarder og 4 107 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg, samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant 41 tusen bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.