Bane NOR

Utvider rådgiveroppdrag under pandemien

Del

Bane NOR og rådgiver COWI har fullt trykk på jernbaneprosjekteringen i Bergen fra sine hjemmekontor og utvider nå oppdraget for å få konkurransegrunnlaget raskere ut i markedet.

Den digitale samhandlingen mellom Bane NOR og COWI fungerer godt. Her er det (øverst fra venstre) Sigbjørn Arak, disiplinleder signal i COWI, prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR og (nederst) oppdragsleder i COWI Marius Ertshus Mathisen og prosjekteringsleder signal Agnes Alexandersson fra Bane NOR som deltar på en workshop om signalanlegg.
Den digitale samhandlingen mellom Bane NOR og COWI fungerer godt. Her er det (øverst fra venstre) Sigbjørn Arak, disiplinleder signal i COWI, prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR og (nederst) oppdragsleder i COWI Marius Ertshus Mathisen og prosjekteringsleder signal Agnes Alexandersson fra Bane NOR som deltar på en workshop om signalanlegg.

Koronapandemien gjør at man ikke lenger kan gjennomføre fysiske møter, men erfaringene så langt er at samhandlingen mellom oppdragsgiver og rådgiver fungerer veldig bra også når den foregår digitalt. Samtidig viser det seg at man klarer å holde fremdriften og levere etter tidsplanen til tross for at man sitter spredt på hver sine hjemmekontor.

- De positive erfaringene med digital samhandling og gode leveranser fra hjemmekontorene gjør at vi ser muligheten for å øke opp arbeidsmengden nå, sier prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR.

- Det betyr mye at Bane NOR holder trykket oppe og sørger for å få prosjekter som er klare for det ut i markedet, sier Nils-Roe Fjørtoft, avdelingssjef for Bane i COWI.

- Dette bidrar til å holde hjulene i gang, sikrer arbeid gjennom hele verdikjeden og vil mest sannsynlig ha positive effekter på sluttdato for ferdigstillelse.

Viktig prosjekt for Bergensbanen

COWI detaljprosjekterer nytt dobbeltspor på strekningen Bergen-Fløen og ombygging av godsterminalen i Bergen for Bane NOR. Prosjektet er en del av dobbeltsporutbyggingen mellom Arna og Bergen. Dobbeltsporet og effektiviseringen av godsterminalen vil øke kapasiteten for gods på Bergensbanen med 50 prosent, og legge til rette for passasjertog hvert femtende minutt mellom Arna og Bergen.

Faglig komplekst oppdrag

Oppdraget til COWI omfatter utarbeidelse av detaljplan og konkurransegrunnlag for prosjektet. Arbeidet inkluderer blant annet alle jernbanetekniske fag som spor, kontaktledning, signal og føringsveier. I tillegg er VA, geoteknikk, overvannshåndtering, konstruksjon, SHA og ytre miljø viktige fagområder.

At togtrafikken skal opprettholdes gjennom byggeperioden krever mye og god samhandling mellom alle fagområdene i prosjektet.

- Ved at Bane NOR tidlig bestemte at all prosjektering skal foregå i BIM, har vi nå god kontroll på alle fag og fremdriften i prosjektet, sier Fjørtoft.

- 3D-modellen blir hyppig tatt frem i de digitale møtene og dette fungerer fint og bidrar samtidig til å redusere risiko og sikre en effektiv gjennomføring.

Nøkkelord

Kontakter

Bane NOR: prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen, tlf. 477 51 601, e-post: larsei@banenor.no
COWI: avdelingssjef Nils-Roe Fjørtoft, tlf. 924 09 909, e-post: nrfj@cowi.com

Bilder

Den digitale samhandlingen mellom Bane NOR og COWI fungerer godt. Her er det (øverst fra venstre) Sigbjørn Arak, disiplinleder signal i COWI, prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR og (nederst) oppdragsleder i COWI Marius Ertshus Mathisen og prosjekteringsleder signal Agnes Alexandersson fra Bane NOR som deltar på en workshop om signalanlegg.
Den digitale samhandlingen mellom Bane NOR og COWI fungerer godt. Her er det (øverst fra venstre) Sigbjørn Arak, disiplinleder signal i COWI, prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR og (nederst) oppdragsleder i COWI Marius Ertshus Mathisen og prosjekteringsleder signal Agnes Alexandersson fra Bane NOR som deltar på en workshop om signalanlegg.
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom