Nærings- og fiskeridepartementet

Utvider omstillingsordningen med 300 millioner kroner

Del

Regjeringen tilfører ytterligere 300 millioner kroner til omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen. Ordningen skal gjøre det lettere for bedrifter å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet.

– Det har vært stor interesse i både første og andre søknadsrunde og Innovasjon Norge har mottatt mange gode prosjektsøknader. Med en økt ramme kan Innovasjon Norge gi flere tilsagn til gode prosjektsøknader, og flere bedrifter vil nå få mulighet til å gjennomføre nye omstillingsprosjekter for å tilpasse seg situasjonen de står i, sier næringsminister Iselin Nybø.

Så langt har 418 event- og reiselivsbedrifter i hele landet fått til sammen 348 millioner kroner til ulike omstillingsprosjekter.

Pengene tilføres den allerede gjennomførte utlysningsrunden, slik at Innovasjon Norge raskt kan gi flere tilsagn til gode prosjektsøknader de allerede har mottatt. Den andre utlysningen hadde en ramme på 300 millioner kroner og var åpen for bedrifter innenfor event- og reiselivsnæringene. Søknadsfristen var 8. januar 2021.

Mer informasjon om søknadsprosessen finnes på Innovasjon Norges nettsider.

Fakta om omstillingsordningen:

  • Omstillingsordningen er rettet mot bedrifter innenfor event- og reiselivsnæringene som kan dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent.
  • Bedriftene kan få tilskudd til kostnader knyttet til planlagte omstillingsprosjekter.
  • Ordningen skal gi bedriftene bedre likviditet slik at de kan tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet.
  • Ordningen kan også støtte prosjekter som innebærer omstilling til andre næringer der ressursene kan utnyttes bedre.
  • I førsterunde fikk 241 bedrifter til sammen 237 millioner kroner
  • I andre runde har 616 bedrifter søkt om til sammen 890 millioner.

Innovasjon Norge avgjør hvilke virksomheter som får tilsagn om midler basert på følgende kriterier: at målsettingen for tiltaket er innenfor formålet for ordningen, at prosjektet er kostnadseffektivt, og at bedriften har gjennomføringsevne, herunder kapasitet, kapital og kompetanse. Tilskudd skal gå til de bedriftene som etter Innovasjon Norges vurdering er mest levedyktige, i lys av at utfordringene for event-og reiselivsnæringene trolig blir langvarige og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom