Kystverket

Utvider digital rutetjeneste til Sørlandet og Sør-Vestlandet

Del

Kystverket lanserer 3. juni utvidet digital rutetjeneste for skip som trafikkerer havner mellom Sandefjord og Haugesund. Tjenesten gir kommersielle fartøy tilgang på kvalitetssikret og anbefalt ruteinformasjon, informasjon om gjeldende lokale forskrifter ved anløp til norske havner, og seilingsdistanse for aktuelle ruter.

Dette er en utvidelse av den digitale rutetjenesten som ble lansert i Oslofjorden i 2018. Tjenesten skal gjøres tilgjengelig for hele kysten i løpet av 2020.

− Den digitale rutetjenesten skal bidra til effektiv distribusjon av nautisk informasjon for å støtte transportsikkerheten for seilaser på norskekysten. Nå utvides tjenesten til å dekke hele sørlandskysten og Sør-Vestlandet, sier senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

Gir mer effektiv planlegging

Ved å tilby fartøy anbefalte ruter som er kvalitetssikret av Kystverkets nautikere i lostjenesten, sjøtrafikksentraltjenesten og sjømerketjenesten, har Kystverket som mål å tilrettelegge for bedre og mer effektiv planlegging av den enkelte seilas.  

Tjenesten effektiviserer planlegging av seilas og gir informasjon om lokale seilingsbestemmelser som gjelder for valgt rute. Effektiv utveksling av ruteinformasjon på bro kan bidra til økt navigasjonssikkerhet ved å støtte ledelse, kommunikasjon og samhandling. 

En gratis myndighetstjeneste

Tjenesten tilbys som en gratis tjeneste for kommersiell skipsfart fra norske myndigheter, og er et ledd i Kystverkets arbeid med å effektivisere og digitalisere maritime tjenester for styrket sjøtransport. Tjenesten er testet ut i Oslofjorden med gode resultater.

− Vi har fått positive tilbakemeldinger fra våre brukere om at tjenesten bidrar til å styrke navigasjonssikkerhet og gi mer effektive anløp. Flere rederier melder også at de vil be sine navigatører om å bruke tjenesten når de planlegger seilaser på norskekysten. Målet vårt er å tilby sikre og effektive ruter, og vi prioriterer høyt å innføre tjenesten langs hele kysten innen utgangen av 2020, sier Klingsheim.

Blir tilgjengelig for flere

Parallelt jobber Kystverket for å sikre at den nasjonale digitale rutetjenesten er harmonisert med tjenester og standarder som blir utviklet internasjonalt. Klingsheim opplyser at det i 2018 kun var rundt 50 prosent av fartøy som hadde mulighet til å motta seilingsruter i utvekslingsformatet RTZ, som benyttes i den digitale rutetjenesten. Dette vil endre seg innen kort tid.

− Antall fartøy som kan bruke seilingsrutene vil raskt øke etter hvert som navigasjonsutstyr om bord blir oppdatert til ny internasjonal standard for ECDIS/ECS fra 2015. Standarden for seilingsruter holdes ajour av den internasjonale komiteenfor elektronisk utstyr (IEC).

Last ned ruter fra www.routeinfo.no

Den digitale rutetjenesten er utviklet av Asplan Viak Internet.

Nøkkelord

Kontakter

Senioringeniør John Morten Klingsheim
Mobil: 911 32 002
E-post: john.morten.klingsheim@kystverket.no

Bilder

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, og jobber for sikker og effektiv sjøtransport ved å ivareta transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. 

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom