Revisorforeningen

Utvalg på ville veier!

Del

Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.

- Norge er ikke en øy i verden, frikoblet fra det man gjør i andre land. Begrunnelsen for dagens lav og nullsatser er god. Konkurransehensyn og arbeidsplasser i Norge er blant disse, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
- Norge er ikke en øy i verden, frikoblet fra det man gjør i andre land. Begrunnelsen for dagens lav og nullsatser er god. Konkurransehensyn og arbeidsplasser i Norge er blant disse, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Skatt på inntekt og formue er basert på evneprinsippet. Slik er det ikke medforbruksavgifter som merverdiavgift. En økning av matmomsen fra 15 til 25 prosenter usosialog vilrammelavinntektsgruppene uforholdsmessig hardt, i tillegg til at detogså sterktvil bidra til økt grensehandel. Detvil igjen kunneramme mange norske arbeidsplasser, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. 

-Utvalgetargumenterer for at erfaring fra andre land viser at avgiftsøkninger ikkefullt ut vil bli kompensert i økte priser til forbrukerne. Det vildamåttebety at de aktuelle bransjene som i dag har laveremerverdiavgiftssatser, vil sitte igjen medytterligereredusert inntjening. 

Detkanogså stilles spørsmålstegn ved utvalgetspåstand om atdagens system medulike satserpåfører virksomhetene betydelige administrative byrder. Moderne teknologi har gjort at detteproblemet i stor grad er løstog deeventuellegjenværendekostnadenemener selskapene det gjelderabsoluttertil å leve med 

Forslaget om en to-trinns økning av momssatsen på varer og tjenester som i dag har nullsats, først til 12 og derettertil25 prosent,er detogsåvanskelig å se fornuften i. Dettevil svekke konkurransesituasjonen for næringene som rammes, ogkunnesette tusenvis av arbeidsplasser i fare, sier Hanstad. 

- Det erjo også interessant å merke segat forslaget om økt moms på tidsskrifter, bøkerog aviser fremsettes samme ukesom det gjøres kjent at moms påelektroniske bøker og tidsskrifterbortfaller fra 1. juli, sier Hanstad. 

Lyspunktet i alt dette er at finansministeren så klart signaliserer motstand mot forslaget. Det er et syn jeg er trygg på at hun får solid støtte for i den kommende høringen, avslutter Hanstad. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Norge er ikke en øy i verden, frikoblet fra det man gjør i andre land. Begrunnelsen for dagens lav og nullsatser er god. Konkurransehensyn og arbeidsplasser i Norge er blant disse, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
- Norge er ikke en øy i verden, frikoblet fra det man gjør i andre land. Begrunnelsen for dagens lav og nullsatser er god. Konkurransehensyn og arbeidsplasser i Norge er blant disse, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Lenker

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.
Revisorforeningen har mer enn 5000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av våre medlemmer er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.
Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Følg saker fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom