Revisorforeningen

Utvalg på ville veier!

Del

Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.

- Norge er ikke en øy i verden, frikoblet fra det man gjør i andre land. Begrunnelsen for dagens lav og nullsatser er god. Konkurransehensyn og arbeidsplasser i Norge er blant disse, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
- Norge er ikke en øy i verden, frikoblet fra det man gjør i andre land. Begrunnelsen for dagens lav og nullsatser er god. Konkurransehensyn og arbeidsplasser i Norge er blant disse, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Skatt på inntekt og formue er basert på evneprinsippet. Slik er det ikke medforbruksavgifter som merverdiavgift. En økning av matmomsen fra 15 til 25 prosenter usosialog vilrammelavinntektsgruppene uforholdsmessig hardt, i tillegg til at detogså sterktvil bidra til økt grensehandel. Detvil igjen kunneramme mange norske arbeidsplasser, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. 

-Utvalgetargumenterer for at erfaring fra andre land viser at avgiftsøkninger ikkefullt ut vil bli kompensert i økte priser til forbrukerne. Det vildamåttebety at de aktuelle bransjene som i dag har laveremerverdiavgiftssatser, vil sitte igjen medytterligereredusert inntjening. 

Detkanogså stilles spørsmålstegn ved utvalgetspåstand om atdagens system medulike satserpåfører virksomhetene betydelige administrative byrder. Moderne teknologi har gjort at detteproblemet i stor grad er løstog deeventuellegjenværendekostnadenemener selskapene det gjelderabsoluttertil å leve med 

Forslaget om en to-trinns økning av momssatsen på varer og tjenester som i dag har nullsats, først til 12 og derettertil25 prosent,er detogsåvanskelig å se fornuften i. Dettevil svekke konkurransesituasjonen for næringene som rammes, ogkunnesette tusenvis av arbeidsplasser i fare, sier Hanstad. 

- Det erjo også interessant å merke segat forslaget om økt moms på tidsskrifter, bøkerog aviser fremsettes samme ukesom det gjøres kjent at moms påelektroniske bøker og tidsskrifterbortfaller fra 1. juli, sier Hanstad. 

Lyspunktet i alt dette er at finansministeren så klart signaliserer motstand mot forslaget. Det er et syn jeg er trygg på at hun får solid støtte for i den kommende høringen, avslutter Hanstad. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Norge er ikke en øy i verden, frikoblet fra det man gjør i andre land. Begrunnelsen for dagens lav og nullsatser er god. Konkurransehensyn og arbeidsplasser i Norge er blant disse, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
- Norge er ikke en øy i verden, frikoblet fra det man gjør i andre land. Begrunnelsen for dagens lav og nullsatser er god. Konkurransehensyn og arbeidsplasser i Norge er blant disse, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Lenker

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er interesse- og kompetanseorganisasjonen for statsautoriserte revisorer i Norge. Foreningens 5000 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, offentlig sektor og i næringslivet.

Foreningen bidrar aktivt i utviklingen av næringslivets finansielle rapportering og rapportering om bærekraft, og koordinerer revisjonsbransjens viktige rolle som pådriver i digitaliseringen av norsk næringsliv. I tillegg arbeider foreningen for å sikre gode vekst- og rammevilkår for bransjen og for næringslivet.

Revisorforeningen driver en omfattende kurs-, informasjons- og veiledningsvirksomhet og gjennomfører regelmessig kvalitetskontroll av medlemmene.

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom