KS

Uttalelse fra fylkesordførerkollegiet i KS om revidert nasjonalbudsjett: Kollektivsatsing etterlyses!

Del

Stortinget må legge inn midler i revidert nasjonalbudsjett 2022 som kan sikre at reisende ønsker å bruke kollektivtrafikk framfor privatbil i rushtrafikken i byområdene. Dette er helt nødvendig for at nullvekstmålet for personbiltrafiikken nås.

Etter koronapandemien registrerer vi nå at flere velger å bruke privatbil framfor kollektiv i byområdene, selv i områder med godt kollektivtilbud. Både av hensyn til miljø og av hensyn til å unngå økt behov for kostbare prosjekter for å øke vegkapasiteten i framtiden, er det svært viktig at stat, fylkeskommuner og bykommuner samarbeider om tiltak som påvirker folk til å velge kollektiv framfor privatbil igjen. Fraværet av nye midler til dette i RNB-forslaget fra regjeringen kan tvinge fylkeskommunene til å måtte planlegge for redusert kollektivtilbud eller økte billettpriser. Det vil igjen føre til en negativ spiral med ytterligere overgang fra kollektiv til privatbil, i strid med både nasjonale og regionale miljømål.

Det aller viktigste Stortinget kan gjøre for å sikre at miljømålene nås, er å legge inn midler som gir fylkeskommunene mulighet til å gi trafikantene et minst like godt kollektivtilbud i annet halvår 2022..

En slik styrking av kollektivtrafikkens konkurransekraft må kombineres med andre tiltak for å få ønsket effekt. Parkeringspolitikk i byområdene, begrensning av el-bilfordeler i bomringene og utviklingen av nye takstsystemer i kollektivtrafikken som er bedre tilpasset av-og til reisendes behov, er andre deler av løsningene. Men bunnplanken på kort og mellomlang sikt må uansett være å sikre inntektene til kollektivtrafikken.

Med hilsen fylkesordførerkollegiets AU

Siv Henriette Jacobsen                 Tore O. Sandvik
Fylkesrådsleder, Viken                 Fylkesordfører, Trøndelag

Jon Askeland                                   Tomas Norvoll

Fylkesordfører, Vestland             Fylkesrådsleder, Nordland

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom